Tulosta Tulosta
  15.6.2012

 Sopeutumistutkimuksen tuloksia tiiviissä paketissa

”Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua?” -raportti kokoaa yhteen suomalaisen monitieteisen sopeutumistutkimuksen tuloksia eri toimialoilta. Tutkimus auttaa löytämään ja ajoittamaan oikein keinoja, joiden avulla ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja myönteisiä vaikutuksia vahvistaa.

Kymmenien tutkijoiden yhteistyönä syntyneessä yhteenvetoraportissa kuvataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia sopeutua muutokseen eri toimialoilla: luonnonvarojen käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta rakennettuun ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Sopeutumista tarkastellaan myös taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten sekä alueellisen haavoittuvuuden näkökulmasta. Ilmastoriskien arviointia ja hallintaa kuvataan esimerkkien avulla.

Maapallo ei lämpene tasaisesti, vaan Suomessa lämpötila kohoaa enemmän kuin maapallolla keskimäärin. Jos kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa onnistutaan sopimaan päästövähennyksistä, jotka rajoittaisivat maapallon keskilämpötilan nousun kahteen asteeseen, Suomessa tämä merkitsisi sitä, että vuoden keskilämpötila nousisi noin 3,5 astetta ja vuotuinen sademäärä kasvaisi noin 13 prosenttia. Muutoksen nopeus on suuri haaste yhteiskunnalle ja luonnolle Suomessa, joten väistämättömään ilmastonmuutokseen on tarpeen varautua.

Tutkijoiden mukaan tähän mennessä toteutetun sopeutumistutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytännön sopeutumistoimissa jo monilla aloilla. Niiden hyödyt voivat olla moninkertaisia kustannuksiin verrattuna ja ne tukevat ekologisesti kestävää toimintaa ja luonnonvarojen käyttöä. Sopeutumistutkimusta on kuitenkin tarpeen syventää edelleen, sillä eri toimialoilla tutkimus on hyvin erilaisissa vaiheissa. Pisimmällä ollaan maa- ja metsätaloudessa ja vesivarojen hallinnassa, kun monilla aloilla sää- ja ilmastoriippuvuutta ei tunneta vielä riittävän hyvin.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista tarkastellaan myös laajassa kansainvälisessä ilmastonmuutoskonferenssissa Helsingissä 29. - 31.elokuuta. Second Nordic International Adaptation Conference käsittelee sopeutumista ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta. Konferenssissa käsitellään ilmastonmuutoksen ekologisia vaikutuksia, mutta myös taloudellisia, sosiaalisia ja teknisiä kysymyksiä. Konferenssin järjestäjinä toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja

Raportti: Reija Ruuhela, puh. 029 539 2614, reija.ruuhela@fmi.fi
Konferenssi: Adriaan Perrels, puh. 029 539 2740, adriaan.perrels@fmi.fi
Linkki raporttiin (MMM).
http://www.nordicadaptation2012.net/

Lähde:
Ruuhela R. (toim.), 2012, Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? – yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla.