Tulosta Tulosta
 

Energia- ja ilmastostrategian päivitystyö hyvässä vauhdissa

 
Hallitus päivittää kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtioneuvosto toimittaa päivityksen aikanaan selontekona eduskunnalle.

Päivityksessä linjataan muun muassa seuraavia aihealueita: EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoden 2020 jälkeen, energiatehokkuus, varautuminen päästöjen lisävähennyksiin, uusiutuvan energian edistämisen edellyttämät lisätoimet, turpeen käyttö, tuontienergiaan liittyvät erityiskysymykset, eurooppalainen ja kansallinen energiamarkkinakehitys, sähkönhankinnan omavaraisuuden turvaaminen sekä kaukolämpöön liittyvät kysymykset. Osana strategiaa laaditaan myös ohjelma öljyriippuvuuden vähentämiseksi.

Nykyinen ”Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia” valmistui vuonna 2008. Siihen sisältyi muun muassa tavoitteet ja toimet energian kulutuksen kääntämiseksi laskuun, uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi 38 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020, energiankäytön tehostamiseksi asumisessa, rakentamisessa ja liikenteessä sekä kohtuuhintaisen, kotimaassa tuotetun sähköntuotannon turvaamiseksi.

Päivitystyötä johtaa hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä, jonka puheenjohtaja on elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Sen valmisteluelimenä toimii eri ministeriöiden edustajista koostuva yhdysverkko. Valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Pääosa strategian tekstistä tuotetaan kesän aikana virkamiestyönä, minkä jälkeen ministerityöryhmä aloittaa strategiaan sisältyvien linjausten käsittelyn. Päivityksen valmistuttua aletaan laatia Suomen tiekarttaa kohti vuotta 2050. Tiekartan laadintaan yhdistetään myös laaja sidosryhmien ja kansalaisten kuuleminen.

Valmisteltavana on myös kansallinen EU-vaikuttamisstrategia ilmasto- ja energia-asioista. Tätä työtä koordinoi valtioneuvoston kanslia. Strategia valmistuu kesäkuussa 2012. Sen tavoitteena on vahvistaa Suomen mahdollisuuksia vaikuttaa tehokkaammin ja riittävän aikaisessa vaiheessa EU:ssa valmisteltaviin päätöksiin.

Teksti: Mauri Vieru
Kuva:
YHA Kuvapankki

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Sami Rinne, TEM, puh. 029 506 4214
teollisuusneuvos Arto Lepistö, TEM, puh. 029 506 4808