Tulosta Tulosta
 

Ilmastolailla suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta ilmastopolitiikkaan

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys ilmastolaista suosittelee ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi. Esiselvityksen ovat tehneet professori Ari Ekroos ja tekniikan tohtori Matias Warsta.

Selvityksen mukaan ilmastolaki toisi ennustettavuutta, suunnitelmallisuutta ja selkeyttä kansalliseen ilmastopolitiikkaan. Lain avulla voitaisiin ottaa käyttöön suunnittelujärjestelmä, jossa esitetään arvioita tulevasta päästökehityksestä, raportoidaan toteutuneesta päästökehityksestä, tavoitteista sekä tarvittavista toimista tietyllä aikavälillä. Näin varmistettaisiin, että pysytään sovittujen päästövähennysten polulla.

Ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä. Esiselvityksessä ehdotetaan, että ilmastolakiin sisällytettäisiin pitkän aikavälin päästövähennystavoite: 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastopolitiikkaa yli hallituskausien

Selvityksen mukaan ilmastolaki selkiyttäisi myös ilmastopolitiikan vastuunjakoa. Eduskunnan rooli vahvistuisi ehdotetun suunnittelujärjestelmän myötä, jossa hallitus velvoitettaisiin raportoimaan suunnitelmallisesti ilmastopolitiikan toteuttamisesta. Ilmastolain avulla Suomessa siirryttäisiin tekemään hallituskaudet ylittävää ilmastopolitiikkaa.

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys on ensimmäinen osa hallitusohjelmaan kirjattua ilmastolain selvitysvaihetta. Nyt julkistetun selvityksen jälkeen ympäristöministeriö pyytää eri asiantuntijoilta ja Ilmastopaneelilta lausuntoja ilmastolakiselvityksestä. Kansalaiset voivat kommentoida ilmastolakia 4. heinäkuuta saakka Ota kantaa -foorumilla verkossa. Syksyllä aiheesta järjestetään laaja kuulemistilaisuus ja vuoden lopussa hallitus linjaa ilmastolain valmistelun jatkoa.

Teksti: Karoliina Kinnunen Mohr
Kuva: Oikeusministeriö

Lisätietoja:
Esiselvitys
Kansalaiskeskustelu aiheesta
Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö,
puh. 050 361 6439, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi