Tulosta Tulosta
 

Kansainvälinen yhteisö palaa Rioon juhannuksena

Kun Suomessa juhlitaan juhannusta, etsitään Brasilian Rio de Janeirossa keinoja kestävään kehityksen toteuttamiseen käytännössä Rio+20-huippukokouksessa.  Vaikka ilmastoa koskevasta puitesopimuksesta sovittiinkin alkuperäisessä Rion-kokouksessa vuonna 1992, ilmastoasiat eivät tällä kertaa ole erityisen suuressa roolissa neuvotteluissa.

YK:n kestävän kehityksen (Rio+20) huippukokous järjestetään 20.–22. kesäkuuta. Kokouksessa ei neuvotella uusista sopimuksista, vaan tavoitteena on valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen toimintaa ohjaava poliittinen julistus.

”Mitä voidaan saavuttaa, on selvyys siitä, että [kestävään kehitykseen tähtääviä] prosesseja ylläpidetään ja kaikki ovat niihin sitoutuneet. Parhaimmillaan sieltä voidaan saada toivoa”, arvioi ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Rio+20-kokouksen erityisteemat ovat vihreä talous suhteessa köyhyyden poistamiseen sekä kestävän kehityksen kansainvälisen hallinnon tehostaminen. Lisäksi Riossa pyritään sopimaan esimerkiksi prosessista kestävän kehityksen globaalien tavoitteiden ja mittarien luomiseksi vuoteen 2015 mennessä. Kaikkia maita koskevia mitattavia tavoitteita tarvitaan, jotta kestävä kehitys etenee käytännössä.

Suomen kärkenä vesi ja hyvinvoinnin mittarit

Suomi on valinnut toiseksi kärkiteemakseen Rio+20-kokoukseen makean veden ja ajaa uuden globaalin vesitavoitteen asettamista. Suomi edistää myös vaihtoehtoisten hyvinvointimittarien tuomista perinteisen bruttokansantuotemittarin rinnalle, sillä BKT-mittari ei huomioi esimerkiksi ympäristön tilaa tai tulonjakoa.

YK-järjestelmän uudistamisessa Suomi tukee ympäristöohjelma UNEPin muuttamista YK:n erityisjärjestöksi, jotta ympäristöasioilla olisi riittävä painoarvo.

Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johtaa ulkoministeri Erkki Tuomioja. Hallituksesta valtuuskuntaan kuuluvat myös kehitysministeri Heidi Hautala, ympäristöministeri Ville Niinistö sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Kokoukseen osallistuu myös presidentti Tarja Halonen.

Teksti: Pasi Nokelainen
Kuva: YK, RIO+20

Lisätietoja

Kokousta voi seurata myös ulkoministerin Facebook-sivujen ja Twitter-tilin kautta