Tulosta Tulosta
 

REDD+ kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

REDD+ -mekanismin (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) tavoitteena on kehittää järjestelmä, jonka avulla kehitysmaat voivat itse ja kansainvälisen yhteistyön tukemana hidastaa metsäkatoa.

Päämääränä on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka pyrkii puuttumaan kestämättömiin käytäntöihin ja mahdollistamaan kestävän metsäpolitiikan harjoittamisen. Ilmastohyötyjen lisäksi pyritään huomioimaan alkuperäiskansojen oikeudet sekä luonnonmetsien suojeluun ja metsien tuottamiin ekosysteemipalveluihin liittyvät näkökohdat.

REDD-neuvottelut ovat edenneet viime vuosina merkittävästi. Mekanismin käyttöönotto etenee kolmessa eri vaiheessa ja lopullisena tavoitteena on palkita kehitysmaita tulosperustaisesta käytännön toiminnasta. Ilmastoneuvotteluita jatketaan tämän vuoden aikana ja päätöksiä etenemisestä tehdään Qatarin osapuolikokouksessa marras-joulukuussa.

REDD+ auttaa vähentämään trooppisten metsien kasvihuonekaasupäästöjä

REDD+ -mekanismi on Suomen ympäristökeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden yhdessä YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n ja tansanialaisten kollegoiden kanssa kehittämä menetelmä, jonka avulla voidaan arvioida maaperän hiilivarojen kehittymistä tropiikissa. Menetelmää käytetään ja testataan parhaillaan Tansaniassa.

Tansaniassa on tehty ensimmäinen metsävarojen inventointi, jonka yhteydessä kerättyjen maanäytteiden perusteella arvioidaan maaperän nykyinen hiilivarasto. Maaperän hiilivaraston kehitystä voidaan seurata toistamalla näytteidenotto tai arvioimalla muutosta dynaamisen maamallin avulla.

Tropiikin metsien häviäminen ja niiden tilan heikkeneminen aiheuttavat vuosittain valtavat hiilidioksidipäästöt ilmakehään. Luotettavat hiilivara-arviot ovat välttämättömiä suunniteltaessa vähäpäästöisiä ja ilmakehän hiiltä sitovia metsien käsittely- ja suojelutoimenpiteitä.

REDD+ -mekanismissa tilastotieteellisesti tehokas hiilivarojen inventointi yhdistetään hiilen kierron mallinnukseen Suomen ympäristökeskuksen Yasso07-mallilla. Mallilaskelmien tueksi tehdään lisäksi mittauksia hiilikierron yksityiskohdista.

Teksti: MMM ja SYKE
Kuva: YK

Lisätietoja:
Tutkija Matti Kahra, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2395, matti.kahra@mmm.fi (neuvottelut)
Tutkimusprofessori Jari Liski, Suomen ympäristökeskus p. 040 748 5088, jari.liski@ymparisto.fi (REDD+)
Tutkija Raisa Mäkipää, Metsäntutkimuslaitos, p. 050 391 2197, raisa.makipaa@metla.fi (REDD+)
FAO:n tiedote uudesta metsien ja maaperän hiilivarojen arviointimenetelmästä
FAO:n videodokumentti tropiikin metsien hiilivarojen merkityksestä ja niiden arvioimisesta uudella menetelmällä
Metsien ja maaperän hiilivarojen arviointimenetelmän kuvaus FAOn Forestry Papers -sarjassa