Tulosta Tulosta
 


Kasvispainotteinen, sesonginmukainen ruokailu vähentää ympäristövaikutuksia.
Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi

Asumisen, liikenteen ja ruuan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä, noin 4,5 miljoonalla tonnilla vuosittain. Tehokkaimmin kuluttajien valintoja ohjaavat määräykset, verot, avustukset ja tieto. Tämä käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreessa selvityksessä.

Tällä hetkellä Suomen kokonaispäästöt ovat noin 70 miljoonaa tonnia, josta yli 23 miljoonaa tonnia aiheutuu asumisesta, henkilöliikenteestä ja ruoasta. Kotitalouksien asumis-, liikenne- ja ruokapäästöt ovat yhteensä noin 70 prosenttia ilmastovaikutuksista.

Yhteiskunnan tuettava arjen kestäviä valintoja

Yhteiskunnan tulee luoda raamit, joilla tuetaan kuluttajien ympäristöystävällisiä valintoja, ja kannustetaan heitä ottamaan ympäristöasiat huomioon päätöksissään. Asumisessa päästöjä olisi vähennettävissä kahden miljoonan tonnin verran. Tutkijat pitävät erityisen tärkeänä peruskorjausten rakentamismääräyksien käyttöönottoa. Olemassa olevista ohjauskeinoista energiatodistuksia, energia-avustuksia ja energiaveroja tulisi tehostaa. Asumisesta aiheutuvia päästöjä voidaan vähentää muun muassa lämmitysjärjestelmämuutosten ja energiakorjausten avulla sekä energiatehokkaiden laitteiden käytöllä.

Henkilöliikenteen päästöjä vähennettäisiin tehokkaimmin auto- ja polttoaineverotusta kiristämällä sekä tienkäyttömaksuilla. Samanaikaisesti olisi tärkeää tukea joukkoliikennettä ja sen käyttöä sekä jalankulkua ja pyöräilyä.

Ruoan kasvihuonekaasupäästöt ovat noin viidennes kuluttajien kaikista ilmastovaikutuksista. Selvityksessä ehdotetaankin muun muassa sesonginmukaista ruokailua eli "hyvän syömisen lautasmallia", joka vähentäisi ympäristövaikutuksia, mutta olisi terveellinen ja kasvispainotteinen ateria. Tutkijat esittelevät keinoja myös ruoan haaskauksen lopettamiseksi ja arvostuksen palauttamiseksi niin kotitalouksissa kuin suurkeittiöissäkin.

"Selvitys on merkittävä Suomen päästövähennystavoitteiden kannalta. Kulutukseen ja tuotteisiin liittyviä ilmastopolitiikan ohjauskeinoja on tähän asti kehitetty eri aikoina ja ensisijaisesti muista kuin ilmastopolitiikan lähtökohdista. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävät poliittiset ja hallinnolliset päätökset on valmisteltu toisistaan irrallaan eri hallinnonaloilla. Valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä onkin vahvistettava. Esimerkiksi asumisen ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt linkittyvät, sillä yhdyskuntarakenteen vaikutus asumiseen heijastuu myös energiantuotantoon ja liikennetarpeeseen", erikoistutkija Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta korostaa.

Uusi selvitys tukee Kestävän kulutuksen ja tuotannon kansallisen -ohjelmaa (KULTU-ohjelma) ja on lähtenyt toukokuussa lausuntokierrokselle.

Teksti: Sirpa Pellinen
Kuva: Raili Malinen (YHA kuvapankki)