Tulosta Tulosta
 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia talouteen selvitetään tulevaisuudentutkimuksella

”Ilmastonmuutoksella voi olla hyvinkin suuria vaikutuksia maailmantalouteen ja se vaikuttaa eri tavoin eri osissa maailmaa. Jotkut alueet hyötyvät siitä, toiset taas kärsivät”, luonnehtii tutkimusprofessori Jyrki Luukkanen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistosta.

Luukkanen johtaa tutkimusta, jossa analysoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailmantalouden rakenteisiin. Hanke on osa Suomen Akatemian ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmaa (FICCA). Yhdessä kiinalaisten tutkijoiden kanssa toteutettavassa tutkimuksessa tehdään tulevaisuusanalyysejä Kiinan kansantalouden ja Euroopan unionin kokonaistalouden kehityksestä. Hankkeessa käytetään tilastotieteellisiä ennustemenetelmiä ja ennakointitutkimuksen menetelmiä.

”Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat hyvin moniulotteisia ja yhteen kytkeytyneitä, ja koska maailmantalouden rakenne muuttuu koko ajan myös muiden tekijöiden vaikutuksesta, on järjestelmä sangen monimutkainen.”

Tutkimuksen lähtökohtana on hyödyntää erilaisia malleja ja itse kehitettyjä arviointityökaluja, joilla analysoidaan globaalin talouden kehitystä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia siihen. Lisäksi arvioidaan ilmastopolitiikan erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia talouteen.

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmin voidaan kehittää erilaisia mahdollisia skenaarioita, joihin voi sisällyttää myös yllätyksellisiä ulottuvuuksia.

”Erilaisten näkökulmien ja asiantuntijoiden mielipiteiden sitominen yhteen eri skenaarioihin on yksi vahvuus, jonka tulevaisuudentutkimus tuo mukanaan. Tarkoitus on käyttää muun muassa tulevaisuusverstaita, joissa ilmastonmuutoksen eri puolia kytketään yhteen erilaisten mallien tuottamien skenaarioiden kanssa”, Jyrki Luukkanen sanoo.

Yhteistyö kiinalaistutkijoiden kanssa tuo hankkeeseen mukaan Kiinan kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden tietämyksen sekä heidän vahvan osaamisensa energia- ja talousmallien alalla. Luukkasen mukaan on tärkeää, että mukaan tulee myös kiinalainen näkemys siitä, miten maa on valmis vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Kiinalaisena yhteistyötahona tutkimuksessa on Chinese Academy of Social Sciences -organisaation (CASS) alaisuudessa toimiva Research Centre for Sustainable Development.

Teksti: Riitta Tirronen
Kuva: Suomen Akatemia

Lisätietoja:
www.aka.fi/ficca