Tulosta Kerro kaverille 0 0
  19.6.2012


 
  Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset lausunnoilla

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä luonnos korjaus- rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia koskevaksi asetukseksi ovat lausuntokierroksella. (YM)

 
  Energia- ja ilmastostrategian päivitystyö hyvässä vauhdissa

Hallitus päivittää kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtioneuvosto toimittaa päivityksen aikanaan selontekona eduskunnalle. (TEM)

 
  Ennakoiva laadunohjaus on hittituote

Vaikka energiamääräykset kiristyvät, on järkevää tavoitella parempaa kuin määräysten vähimmäistasoa. Oulussa näin on toimittu jo vuosia ja tulokset ovat merkittäviä. Nyt ennakoiva laadunohjaus on levinnyt jo muuallekin. (Sitra) 
  Kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi

Asumisen, liikenteen ja ruuan kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi vuoteen 2020 mennessä, noin 4,5 miljoonalla tonnilla vuosittain. Tehokkaimmin kuluttajien valintoja ohjaavat määräykset, verot, avustukset ja tieto. (SYKE)

 
  Jaa ja saa tietoa ilmastoteoista HINKUmapissa

HINKUmappi-verkkopalvelu tarjoaa kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja asiantuntijoille kanavan jakaa ja saada tietoa muun muassa rakennusten energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian ratkaisuista. (SYKE) 
  Ilmastolailla suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta ilmastopolitiikkaan

Ympäristöministeriön tilaama esiselvitys ilmastolaista suosittelee ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi. (YM)

 
  Kansainvälinen yhteisö palaa Rioon juhannuksena

RIO+20-huippukokouksessa etsitään keinoja kestävän kehityksen toteuttamiseen käytännössä.  Ilmastoasiat eivät tällä kertaa ole erityisen suuressa roolissa neuvotteluissa. (UM)

 
  REDD+ kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa

Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa neuvotellaan parhaillaan metsien hiilinielujen roolista osana ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävää sopimusta. (SYKE ja MMM) 
  Ilmastonmuutoksen vaikutuksia talouteen selvitetään tulevaisuudentutkimuksella

Ilmastonmuutos voi vaikuttaa hyvinkin suoraan ja eri tavoin maailmantalouteen. Vaikutuksia on ryhdytty tarkastelemaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmin. (Suomen Akatemia)

 
  Sopeutumistutkimuksen tuloksia tiiviissä paketissa

Uusi sopeutumistutkimuksen raportti auttaa löytämään keinoja, joiden avulla ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja myönteisiä vahvistaa. (Ilmatieteen laitos)
 
Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisevat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), työ- ja elinkeinoministeriö, Ilmatieteen laitos, ulkoasiainministeriö, valtioneuvoston kanslia, Sitra ja Suomen Akatemia. Lisätiedot: Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, 00023 Valtioneuvosto. Tilaa/Peruuta uutiskirje tai lähetä palautetta. Lue Klimaatin aikaisempia numeroita