Tulosta Tulosta
  30.10.2012

ERA17 täytti kaksi vuotta: Mistä energiaviisaita osaajia Suomeen?
 

Kiinteistö- ja rakennusalalla tarvitaan nopeasti uutta osaamista ja asennetta energiaviisaaseen ja kestävään rakentamiseen, todettiin ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelman vuosipäivässä. Tilaisuudessa esiteltiin myös ohjelman suuntaviivat lähivuosille.

”Ammattiosaamista on parannettava. Monissa oppilaitoksissa tehdään jo nyt hyvää ja edistyksellistä työtä, mutta erityisesti korjausrakentamiseen keskittyvä opetustarjonta on vielä niukkaa. Kurssit eivät myöskään pyöri ilman opiskelijoita. Tarvitaan halua kehittää toimintaa ja oppia uutta”, sanoi asuntoministeri Krista Kiuru vuosipäivänä.

ERA17-toimintaohjelman keskeisenä haasteena on energiaviisaan osaamisen kehittäminen ja alan koulutuksen edistäminen. Yhtenä käytännön tavoitteena on saada kiinteistö- ja rakennusalan opetus- ja koulutusjärjestelmää uudistettua nopeasti siten, että kestävän kehityksen periaatteet, energiaviisaat ratkaisut ja parhaat käytännöt sisällytetään järjestelmällisesti kaikkeen alan opetukseen.

”Energiatehokkuusosaamista tarvitaan kaikilla kiinteistö- ja rakennusalan opetuksen tasoilla. Opetusresurssien lisäksi tarvitaan uutta opetusmateriaalia sekä opettajien täydennyskoulutusta”, painotti Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.

"Kestävä rakentaminen on suurin muutos alalla sitten modernismin synnyn eli lähes sataan vuoteen. Vielä viisitoista vuotta sitten hyvin harva ymmärsi kestävän rakentamisen merkityksen esimerkiksi arkkitehtuurissa. Nyt tilanne on aivan toinen. Kestävästä rakentamisesta on tullut luovuuden lähde ja arkkitehtuurin tehtävänä on edistää sitä", sanoi myös osaamisen kehittämisen haasteisiin pureutunutta paneelikeskustelua vetänyt professori Markku Hedman Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Uusi toimintasuunnitelma kiteyttää suuntaviivat


ERA17-seurantaryhmän puheenjohtaja Helena Säteri kertoi tilaisuudessa lähivuosien toimintasuunnitelmasta. Vuosina 2013–2014 viiden teeman painopisteinä ovat kaavoituksen arviointivälineiden parantaminen energiatehokkuuden näkökulmasta, sähkön ja lämmön pientuotannon, kustannustehokkaiden energiakorjausratkaisujen sekä energiatietoisen kiinteistöjen käytön että energiaviisautta korostavan rakentamisen ohjauksen ja valvonnan edistäminen. Kaikkia teemoja läpileikkaavat kaksi painopistettä: kuntien ERA17-toiminnan edistäminen sekä osaamisen kehittäminen koko kiinteistö- ja rakennusalan tutkimuksessa ja opetuksessa.

Vuonna 2013 seurantaryhmän kiertävä puheenjohtajuus siirtyy ympäristöministeriöltä RAKLIlle ja toimitusjohtaja Helena Kinnuselle.

Teksti: Kirsi Pere
Kuva: Susanna Lehto / ERA17

Lisätietoa:

http://era17.fi/