Tulosta Tulosta
  26.10.2012

Energiakaavoitus säästää kuntien rahaa
 
Skaftkärrin energiatehokkuuteen keskittyvä pilottihanke alkoi syksyllä 2008. Sitä rahoittivat Porvoon kaupunki, Sitra ja Porvoon Energia. Toukovuoren osa-alueen rakentaminen on alkanut ja Kevätlaakson osa-alueen kaavoitus käynnistynyt.

Kunnat voivat säästää merkittävän määrän euroja huomioimalla energia- ja päästövaikutukset kaavoituksessa. Samalla myös päästöt vähenevät. Porvoon Skaftkärr-hanke osoitti, että säästöä voisi kertyä jopa 2 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Eikä palvelutaso suinkaan heikkenisi – päinvastoin.

Energiaratkaisujen suunnittelu ja vertailu kaavoituksen yhteydessä tehostaa maankäyttöä, mikä taas säästää rahaa. Jos koko Suomessa kaavoitettaisiin kuten Porvoon Skaftkärrissä, kuntien investoinnit alueiden infrastruktuurirakentamiseen voisivat olla 170–240 miljoonaa alhaisemmat vuosittain. Prosentuaalisesti tämä vastaa noin viittä prosenttia kuntien kaikista investoinneista.

Myös liikenteen polttoaineissa säästyisi rahaa: vuosittaiset säästöt 2020 mennessä olisivat 80–110 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin 160 euroa jokaista uudelle asuinalueelle muuttavaa asukasta kohden. Liikenteen päästöt vähenevät, kun parannetaan esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Myös talojen sijoittelu lähelle joukkoliikennekatua ja pikapyöräteitä auttaa.

Ennakoivaa laadunohjausta

Keskeinen rooli on myös rakennusvalvonnalla. Ennakoiva laadunohjaus auttaa ihmisiä rakentamaan tiiviimmin, suosimaan uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiaratkaisuja ja suuntaamaan rakennukset niin, että aurinkoenergian talteenotto onnistuu helposti. Porvoo myös suosii puuta rakennusmateriaaleissa.

Skaftkärr-hanke on ollut hieno koeponnistus uudenlaiselle yhteistyölle myös Porvoon sisällä. Siellä on kehitetty myös konkreettisia ja helppokäyttöisiä uusia työkaluja kaikkien Suomen kaavoittajien käyttöön. Tämän kehitystyön hedelmistä saavat kaikki nauttia, kun Aalto-yliopiston selvitys julkaistaan loppuvuodesta 2012.

Teksti: Tuula Sjöstedt
Kuva: Porvoon kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätietoja:
Tutustu Toukovuoren alueen asemakaavaprosessin kehittämisraporttiin.
Lue lisää Skaftkärr-hankkeesta.