Tulosta Tulosta
  30.10.2012

Tutkimuksen ja päätöksentekijöiden välinen vuorovaikutus keskiössä kansainvälisessä ilmastonmuutoskonferenssissa

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämä laaja-alainen ilmastonmuutoskonferenssi keräsi Helsinkiin yli 250 ilmastoasiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Konferenssissa pääpaino oli tulevaisuudessa; pääteemoja olivat sopeutuminen sekä varautuminen ja ratkaisut yleisesti.

Ilmastonmuutostutkijoiden ja päätöksentekijöiden kohtaaminen jää usein liian vähäiseksi, eikä hyödyllinen tutkimustieto näin ollen välttämättä päädy päätöksentekijöiden avuksi. Vastaavasti tutkijat eivät aina ole perillä siitä, miten tutkimuksia kannattaisi konkreettisesti suunnata päätöksenteon tukemiseksi. Tiedonkulun ja laadukkaan vuoropuhelun parantamisesta on siis molemminpuolista hyötyä.

Tapetilla ilmastonmuutokseen liittyvät epävarmuustekijät


Konferenssissa käsiteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja vaikutuksiin sopeutumista monesta eri näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana olivat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvät epävarmuustekijät, jotka tekevät sopeutumistoimien suunnittelusta vaativaa. Tutkimuksissa käytetyistä malleista riippuen tulokset voivat olla keskenään ristiriitaisia. Epävarmuustekijät nostavat kynnystä toteuttaa etenkin pitkän aikavälin arviointia ja sellaisia sopeutumistoimia, jotka vaativat suuria investointeja. 

Ratkaisuihin voidaan kuitenkin pyrkiä monissa tapauksissa joustavan ja asteittaisen sopeutumissuunnittelun kautta. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen on monia toimia, jotka ovat jo nyt järkeviä investointeja, ja siksi toteutettavissa epävarmuuksista huolimatta. Esimerkiksi kasvinjalostajat panostavat jo uusien lajikkeiden jalostamiseen, jotka kestävät paremmin äärimmäisiä sääilmiöitä kuten kuivuutta ja korkeita lämpötiloja.

Pohjoismainen sopeutumistutkimus huippuluokkaa

Konferenssi osoitti selkeästi, että Pohjoismaat ovat hyvin aktiivisia ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa ja että tutkimuksen laatu on yleensä korkeaa. Pohjoismaissa viranomaiset laativat sopeutumisohjelmia, ja nyt myös yksityisen sektorin edustajat ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen vaikutuksien ymmärtämisen lisäksi varautumista ja ratkaisujen kehittämistä painotetaan yhä enemmän. Käytännön tasolla tätä työtä ilmentävät jo nyt esimerkiksi monissa maissa perustetut ilmastotieto- ja neuvontapalvelukeskukset ja näihin liittyvät internetportaalit, kuten Ilmasto-opas.fi Suomessa.

Konferenssin esitykset tarjosivat kattavan kuvan tämänhetkisestä ilmastonmuutoksen vaikutus- ja sopeutumistutkimuksesta. Ilmastonmuutos vaikuttaa lähestulkoon kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin ja luonnonprosesseihin, minkä vuoksi eri näkökulmia näiden asioiden tutkimiseen on runsaasti.
Yksi konferenssin avainpuhujista, Oslon yliopiston professori Karen O’Brien, korosti puheessaan, että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ei vaadita ainoastaan teknisiä ja poliittisia ratkaisuja vaan muutosta ihmisten ajatusmaailmassa koskien oletuksia ja uskomuksia ilmastonmuutoksesta.

Teksti: Emmi Lehikoinen
Kuva: Pauli Jokinen

Lisätietoja:

http://www.nordicadaptation2012.net

Adrian Perrels, Ilmatieteen laitos, puh. 029 539 2740, adriaan.perrels@fmi.fi

Tim Carter, SYKE, puh. 040 740 5403, tim.carter@ymparisto.fi

Mikael Hildén, SYKE, puh. 040 740 1675, mikael.hilden@ymparisto.fi