Tulosta Tulosta
  19.12.2012

Dohassa päätös sukupuolisen tasa-arvon toteuttamisesta ilmastoneuvotteluissa

Joulukuun alussa päättyneessä Dohan ilmastokokouksessa tehtiin päätös naisten osallistumisen vahvistamisesta ilmastoneuvotteluissa. Päätös on tärkeä poliittinen signaali naisten määrän nostamisesta sopimus- ja neuvotteluelimissä. Neuvottelut asiasta käynnisti EU Suomen ja Mary Robinson -säätiön aloitteesta ja neuvotteluissa EU:ta edusti Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunia.

Ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan puitteissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana pyritty kasvattamaan naisten osuutta sopimus- ja neuvotteluelimissä. Marrakeshin osapuolikokouksessa vuonna 2001 tehtiin päätös, jossa osapuolia kehotettiin aktiivisesti harkitsemaan naisten valitsemista esimerkiksi toimielinten johtoon. Kehitystä on tapahtunutkin ja esimerkiksi Kööpenhaminan, Cancunin ja Durbanin osapuolikokouksilla oli naispuheenjohtaja.

Tästä huolimatta sopimusten toimielinten tasapuolinen kokoonpano ei ole kehittynyt riittävästi. Tasa-arvoinen edustus edistää sukupuolinäkökulman huomioimista ilmastosopimuksessa ja sen myötä myös ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimissa – ja näin tehostaa UNFCCC:n toimintaa ja tuloksellisuutta.

Ilmastonmuutoksella on vakavia negatiivisia vaikutuksia muun muassa ruokaturvalle ja vesihuollolle, jotka kehitysmaissa ovat suurelta osin naisten vastuulla. Naisilla on monipuolista arjen kokemusta siitä, kuinka ilmastonmuutokseen voidaan parhaiten sopeutua ja kuinka sitä voidaan tehokkaimmin hillitä. Tämä potentiaali jää usein huomi¬oimatta ja hyödyntämättä.

Dohassa tehty päätös heijastaa ruohonjuuritason naisten toiveita ja näkemyksiä. Niitä tuotiin esille Dohassa myös Gender Day- tapahtumassa, jossa esitettiin vaatimus sukupuolten tasa-arvon saattamisesta osapuolikokouksen asialistalle.

Teksti: Johanna Pietikäinen
Kuva: YHA-kuvapankki / Laura Oja

Lisätietoja: http://unfccc.int/files/meetings/doha_nov_2012/decisions/application/pdf/cop18_gender.pdf