Tulosta Tulosta
  19.12.2012

Ilmastonmuutoksesta johtuvat kustannukset kasvavat Euroopassa


Euroopan viime vuosien äärimmäiset sääilmiöt ovat aiheuttaneet yhä suurempia kustannuksia. Vaikka näyttöä tarvitaan lisää selvittämään, missä määrin ilmastonmuutos on vaikuttanut näihin ilmiöihin, on ihmisen toiminnan lisääntyminen vaaralle alttiilla alueilla ollut keskeinen tekijä kustannusten kasvuun. Näin todetaan Euroopan ympäristöviraston EEA:n tuoreimmassa raportissa, jonka tekemisessä oli mukana Suomen ympäristökeskus.

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 -raportissa korostetaan, että meidän on vähennettävä päästöjä, mutta sopeuduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin, jo selvästi nähtäviin muutoksiin tai vahingoista aiheutuvat kustannukset kasvavat edelleen. Näiden kustannusten odotetaan nousevan, sillä äärimmäisten sääilmiöiden arvioidaan voimistuvan ja yleistyvän. Euroopan keskilämpötilojen on jo havaittu nousseen, sateet ovat lisääntyneet Pohjois-Euroopassa, mutta vähentyneet eteläisillä alueilla. Monet jäätiköt eri puolilla Eurooppaa supistuvat supistumistaan.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät rajaudu vain sääilmiöihin

Raportin mukaan 2000-luvun jälkipuolella Euroopassa voi olla 2,5–4 °C lämpimämpää kuin vuosina 1961–1990 keskimäärin. Helleaallot yleistyvät todennäköisesti, ja ne voivat näkyä haitallisina terveysvaikutuksina ja jopa ylimääräisinä kuolonuhreina tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös tiettyjen tautien leviämiseen, ja sen seurauksena esimerkiksi siitepölykausi pitenee ja alkaa 10 päivää aikaisemmin kuin 50 vuotta sitten.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän myös jokien tulvimista pohjoisilla alueilla. Vastaavasti Etelä-Euroopassa vesipula vaivaa entistä useammin monilla alueilla. Merenpinnan taso on puolestaan jo noussut 3 millimetriä vuodessa maailmanlaajuisesti kymmenen vuoden aikana, ja sen ennustetaan nousevan edelleen, joskin tason arvioiminen on vaikeaa. Yksi vaikuttava tekijä on Grönlannin jäätikön sulamisnopeus, joka on kaksinkertaistunut 1990-lukuun verrattuna.

SYKE mukana raportin tuottamisessa

Suomen ympäristökeskus (SYKE) osallistuu EEA:n eurooppalaisen ilmastonmuutosta ja sopeutumista käsittelevän teemakeskuksen ETC/CCA työhön. Teemakeskus on myös osallistunut EEA:n uusimman indikaattoritietoa hyödyntävän raportin toimittamiseen. Raportti julkaistiin 21.11.2012 ja se on luettavissa EEA:n verkkosivuilta.

ETC/CCA, on EEA:n työtä tukeva asiantuntijaverkosto.  ETC/CCA konsortioon kuuluu 13 eurooppalaista tutkimuslaitosta, ja sitä johtaa italialainen CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici). Nyt julkaistuun raporttiin ovat SYKEn lisäksi asiantuntijaosaamistaan antaneet CMCC, Aarhusin yliopisto, Iso-Britannian ilmatieteen laitos, saksalainen UFZ (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH) ja espanjalainen UPM (Universidad Politécnica de Madrid).

Teksti: Noora Lehtimäki
Kuva: EEA-raportin kansi

Lisätietoja:

Raportti
Tiedote