Tulosta Tulosta
  16.4.2013
Ilmastopäästöt vähenivät HINKU-kunnissa


Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki vähensivät kasvihuonekaasupäästöjään 12–18 prosenttia vuosina 2007–2011. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen (HINKU) osallistuvat kunnat näyttävät, mitä saadaan aikaan jos ilmastonmuutoksen hillinnän painoarvoa lisätään yhteiskunnassa. Kuntien tavoitteena on 80 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähennys vuoteen 2030 mennessä.

HINKU-kuntien ilmastopäästöjen merkittävän vähenemisen takana on siirtyminen fossiilisista polttoaineista puupohjaisiin energianlähteisiin ja maalämpöön. Myös kaukolämmön lisääminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ovat osaltaan vaikuttaneet tulokseen. Uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpöön siirtyminen onkin useassa kunnassa suurin yksittäinen
ilmastoteko.

"HINKU-kunnissa on käynnistynyt merkittävä toimintatapojen ja asenteiden muutos”, iloitsee suunnittelija Kaarina Toivonen SYKEstä.

”Kuntien johtajat ovat sitoutuneet päästövähennyksiin ja oivaltaneet kestävien energiaratkaisujen edistävän kuntien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Lukuisia investointeja energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan on jo toteutettu niin kunnissa kuin paikallisissa yrityksissäkin. Myös asukkailla on ollut monessa kunnassa tärkeä rooli."

Edelläkävijöiden joukko kasvaa

Lupaavan alun jälkeen joukko uusia kuntia on päättänyt ryhtyä HINKU-kunniksi. Edelläkävijöihin ovat liittyneet Ii, Hanko, Lohja, Raasepori ja Siuntio. Uudet kunnat ovat aloittaneet systemaattisen työn ilmastopäästöjen vähentämiseksi omiin vahvuuksiin nojaten. Kuntien päästökehitystä seurataan yhtenäisin mittarein. Myös Rauma ja osa hankkeen kumppanuuskunnista suunnittelee liittymistä HINKU-kunnaksi.

HINKU-kuntien työn tueksi on perustettu ”HINKU-foorumi”, johon kaikki kriteerit täyttävät kunnat sekä ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset toivotetaan tervetulleiksi. Foorumin tavoite on saattaa yhteen alan toimijat, tarjota tietoa ja työkaluja ilmastonmuutoksen hillintään liittyen sekä edistää cleantech-tuotteiden kysyntää.

Teksti: Hanna Aho

Lisätietoja:
HINKU-kuntien ja ilmastoystävällisiä tuotteita tarjoavien yritysten verkosto, HINKU-foorumi

Ilmastotekojen näyteikkuna, HINKUmappi