Tulosta Tulosta
  19.6.2013

EU palkitsi VACCIA-hankkeen Best LIFE Environment project -palkinnolla

SYKEn professori Martin Forsiuksen johtamalle EU LIFE+ VACCIA -hankkeelle (2009–2011) myönnettiin Brysselissä EU:n Green Week -tapahtumassa ”Best LIFE Environment project” -palkinto.

Palkinnoista kilvoitteli 51 vuonna 2012 arvioitua hanketta ja VACCIA sai huomionosoituksen yhtenä kolmestatoista ja ainoana suomalaisena LIFE-ympäristöhankkeena. 

EU :n jäsenvaltiot valitsevat vuosittain LIFE-ympäristöhankkeiden joukosta ne, joiden tuloksilla arvioidaan olevan ympäristön kannalta kaikkein myönteisin vaikutus, jos ne otetaan laajalti käyttöön. Jäsenmaat ja Euroopan komissio ovat luoneet valintaa varten parhaan käytännön arviointiperusteet, joissa huomioidaan muun muassa kuinka hyvin hankkeen tulosten voidaan odottaa auttavan yhteiskuntaa tekemään ympäristöystävällisiä, taloudellisia ja sosiaalisia parannuksia.

Ekosysteemipalvelut muuttuvassa ilmastossa

SYKE tutki VACCIA-hankkeessa yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kanssa ekosysteemipalvelujen muuttumista muuttuvassa ilmastossa. Ilmasto- ja ilmanlaatuskenaariot ja kaukokartoitus olivat tutkijoiden keskeisiä työkaluja. Muuttuvat ekosysteemipalvelut vaikuttavat sekä luonnosta riippuvaisiin elinkeinoihin, kuten turismiin, maa- ja metsätalouteen ja kalastukseen että rakennettuun ympäristöön.

Hankkeessa etsittiin ratkaisuja ja tehtiin ehdotuksia, miten muutoksiin voitaisiin parhaiten varautua. VACCIAn tuloksia käytetään myös ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivitykseen. VACCIAssa kiinnitettiin erityistä huomiota saaduista tuloksista tiedottamiseen, ja tutkijat pitivät koko ajan yhteyttä sidosryhmiin ja kansalaisiin. Myös media uutisoi hankkeesta ahkerasti, noin 150 kertaa hankkeen aikana ja sen päätyttyä.

Teksti: Sirpa Pellinen

Lisätietoa:

VACCIA ja muut ”Best”-hankkeet on esitelty EU:n verkkosivulla.

VACCIAn hankesivut