Tulosta På svenska
  9/2013
*

Hävikkiviikolla viestitään ruokahävikistä

Kuluttajaliiton Älä heitä ruokaa pois -hanke haastaa kaikki mukaan viestimään ruokahävikistä Hävikkiviikolla 4.–10.11.2013. Syksyn aikana hanke kokoaa toimijat mukaan kannustamaan kuluttajia kiinnittämään huomiota ruokahävikin syntyyn. Hankkeen tavoitteena on, että kuluttajat kohtaavat erilaisia hävikkiviestejä monelta eri taholta saman viikon aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun rahoittaman hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhteistyökumppanit, vaikka hankkeella tavoitellaan kuluttajien huomiota. Siksi mukaan etsitään sellaisia tahoja, joilla on suora kontakti kuluttajiin. Hävikkiviikolla yhteistyökumppanit viestivät ruokahävikistä omissa viestintäkanavissaan itselleen sopivimmalla tavalla. Viestintäkanavia ovat esimerkiksi asiakas- ja henkilöstölehdet, nettisivut, sosiaalinen media, ilmoitustaulut, sähköpostiviestit tai jaettavat materiaalit.

Hankkeeseen on lupautunut mukaan jo sekä isoja että pieniä toimijoita, ja lisää yhteistyökumppaneita etsitään tiiviisti syksyn aikana. Mukana ovat jo esimerkiksi päivittäistavarakauppaketju, lehtitalo, elintarvikeyrityksiä, ammattiliittoja ja -järjestöjä sekä muita yhdistyksiä ja järjestöjä, elintarvikeasiantuntija Annikka Marniemi Kuluttajaliitosta kertoo.

Valmis materiaali helpottaa osallistumista

Kumppaneiden työpanoksen helpottamiseksi ja osallistumiskynnyksen madaltamiseksi hankkeessa tuotetaan taustamateriaalipaketti, joka tarjoaa ideoita ja teemoja aiheesta sekä suoria viestejä sosiaaliseen mediaan. Paketista voi halutessaan poimia itselleen sopivimmat viestit tai ideoida niiden pohjalta omansa.

Hävikkiviikon viestit ovat positiivisen kannustavia ja vanhoista tottumuksista irti herätteleviä. Yksi syy ruokahävikin muodostumisessa on liiallinen ruoan ostaminen vanhasta tottumuksesta. Myös kuluttajien asenteilla on merkitystä: monelle edellisen päivän ruoka on jo liian vanhaa tai samaa sapuskaa ei haluta syödä kahta päivää peräkkäin. Monesti ruoka joutuu poisheitetyksi silkasta ajattelemattomuudesta.

Kuluttajatutkimuskeskuksen KUILU-hankkeessa selvisi, että kannustus, onnistuneet kokemukset ja hyvät esimerkit ovat jääneet liian vähälle huomiolle viestinnässä. Hävikkiviikolla pyritäänkin viestimään juuri näistä tekijöistä.

Ruokahävikin vähentäminen kotitalouksissa näyttäisi vaativan ennen kaikkea kuluttajien herättelyä omasta vastuusta ruokaketjussa sekä innostamista kekseliäisyyteen ja viitseliäisyyteen, Marniemi toteaa.

Viestien lisäksi tapahtumia

Hävikkiviikolla jalkaudutaan myös kuluttajien pariin. Yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen -hankkeen kanssa järjestetään viisi paikallisyhdistystapahtumaa. Ne ovat perhetapahtumia, joissa sekä lapsille että aikuisille tarjotaan tietoa ja kannustusta ruokahävikin vähentämiseksi. Tapahtumapaikkakunnat ovat alustavasti Pori, Hyvinkää, Oulu, Pirkkala ja Kuopio.

Tapahtumiin rakennetun tehtäväradan suorittaneet saavat Kuluttajaliiton Arkiruuan tuunausoppaan, joka sisältää vinkkejä tähderuoan tuunaamiseen uudeksi ruoaksi sekä vinkkejä hävikin vähentämiseen. Kirjanen on tuotettu aikaisemmassa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa. Näiden tapahtumien Hävikkiviikon keskiviikoksi 6.11. on suunnitteilla isompi tapahtuma Helsingin keskustaan yhteistyössä MMM:n, Motivan, HSY:n ja MTT:n kanssa.

Kuluttajaliitto haastaa kaikki mukaan viestimään tärkeästä asiasta Hävikkiviikolla jokaiselle itselleen sopivimmalla tavalla! Yhteydenotot osoitteeseen annikka.marniemi@kuluttajaliitto.fi.


<<Paluu etusivulle