paluu etusivulle

maaliskuu 2008
Maatalouden ympäristökysymykset tapetilla

Kuluvana keväänä ollaan käynnistämässä kolme hanketta, joiden avulla arvioidaan ja kehitetään maatalouden ympäristötukea.


 

Miten ympäristötuki vaikuttaa?

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus käynnistyi alkuvuodesta. Järjestyksessä kolmannen seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) tarkoituksena on jatkaa ja kehittää maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantaa. Se toimii myös työvälineenä kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan.

Seurantatutkimuksesta vastaa tutkimusyhteenliittymä, jossa ovat mukana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Soveltavan biologian laitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tutkimusta koordinoi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa seurantatutkimusta 950 000 eurolla.

MYTVAS 3:n tulokset otetaan huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arvioinneissa.


Lanta hyötykäyttöön

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistämässä tutkimusohjelmaa, jonka avulla pyritään löytämään tapoja hyödyntää lantaa sekä eloperäisiä jätteitä ja sivutuotteita, kuten yhdyskuntalietteitä sekä maaseudun asumisesta ja pienteollisuudesta peräisin olevia eloperäisiä jätteitä. HYÖTYLANTA-tutkimusohjelman tavoitteena on edistää eloperäisten jätteiden käsittelyä ja etsiä vaihtoehtoja niiden loppusijoitukselle.

Erityisenä päämääränä on selvittää lannan ja muiden eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden käyttökelpoisuutta energiatuotannossa. Maa- ja metsätilojen uusista tuotantosuunnista juuri bioenergia on tulevaisuudessa yhä keskeisempi kehitystyön kohde. HYÖTYLANTA-ohjelman tuloksena syntyy uusia keinoja, joiden avulla lanta saadaan nykyistä selvästi enemmän leviämään keskittyneen kotieläintalouden alueilta niille alueille, jotka kaipaavat lisäravinteita.


Tutkimusohjelmasta vastaa tutkimusyhteenliittymä, jossa ovat mukana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Agroteknologinen laitos sekä Työtehoseura. Tutkimusta koordinoi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa seurantatutkimusta reilulla miljoonalla eurolla.


Tutkimusohjelman tuloksia tullaan käyttämään vuonna 2010 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 toimenpiteiden muutosten arvioinnissa ja suunnittelussa.


Tehoa maatalouden vesiensuojeluun (TEHO – pilottihanke)

Lounais-Suomen ympäristökeskus aloitti vuoden alussa maatalouden vesiensuojeluhankkeen yhdessä MTK-Satakunnan ja MTK-Varsinais-Suomen kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada laajamittaiseen käyttöön eri tilanteissa tehokkaimmin toimivat maatalouden vesiensuojelutoimenpiteet. Hankkeessa testataan myös käytännössä toimenpiteiden soveltuvuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta tilatasolla.

Hankkeen avulla pyritään hyödyntämään erityisesti nykyisen ympäristötukijärjestelmän toimenpiteitä aiempaa tehokkaammin. Samalla toimenpiteitä pyritään kehittämään ja löytämään uusia vesiensuojelukeinoja. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö rahoittavat hanketta yhteensä kahdella miljoonalla eurolla. Hanke päättyy vuonna 2011.

Lisätietoja MYTVAS 3 -seurantatutkimuksesta ja HYÖTYLANTA-tutkimuksesta löytyy myöhemmin internetsivilta www.maaseutu.fi

Lisätietoja TEHO-hankkeesta löytyy huhtikuusta lähtien osoitteesta www.ymparisto.fi/teho


Kuva on otettu Suomen maatalousmuseo Sarassa.


paluu etusivulle

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001 www.mmm.fi
Maaseutuvirasto, PL 256, 00101 HELSINKI, puh. 020 772 007 www.mavi.fi
Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liity jakeluun