paluu etusivulle

kesäkuu 2007
Päivi Kujala maaseutuverkostoyksikön johtajaksi

Agronomi Päivi Kujala aloitti maaseutuverkostoyksikön johtajana 1.6.2007. Tätä ennen hän toimi Alavuden kaupungin maaseutupäällikkönä vuodesta 1997. Tammikuusta 2007 lähtien Kujala on ollut virkavapaalla ja toiminut maaseutuverkoston suunnittelijana maa- ja metsätalousministeriössä.

Aiemmin Kujala on toiminut muun muassa Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskuksen maaseutuasiamiehenä sekä Kalajoki-Raution 4H-yhdistyksen neuvojana. Koulutukseltaan hän on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Kotoisin Päivi Kujala on Vimpelistä, oma koti ja perhe ovat Alavudella.


Verkostomainen työtapa sopii Suomeen

Maaseudun kehittäjät muodostavat Suomeen maaseutuverkoston. Maaseutuverkosto on Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien toimijoiden yhteenliittymä. Verkoston rakentaminen käynnistyi kevään aikana laajalla kierroksella sidosryhmäneuvotteluja, jotka maa- ja metsätalousministeriö järjesti.

Neuvotteluissa todettiin, että verkostomainen toimintatapa sopii hyvin suomalaiseen toimintakulttuuriin. Maaseutuverkostolla koettiinkin olevan hyvä mahdollisuus ohjelman neljän toimintalinjan toimijoiden vuorovaikutukseen, maatalouden ja maaseudun yhteyttä rakentaen.

Maaseutuverkostoyksikkö vastaa maaseutuverkoston toiminnasta. Verkostoyksikkö on maa- ja metsätalousministeriön alainen, itsenäinen yksikkö. Sen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää maaseudun kehittäjien yhteistyötä sekä tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja saavutetuista tuloksista.

Verkostoyksikkö starttaa Seinäjoella

Maaseutuverkostoyksikölle haetaan tällä hetkellä verkostosihteeriä ja neljää asiantuntijaa. Tavoitteena on, että henkilöstö voisi aloittaa tehtävissään syyskuun aikana. Maaseutuverkostoyksikön toimipaikaksi tulee Seinäjoki. Alussa ollaan väliaikaisissa tiloissa ja vuoden 2008 aikana siirrytään yhteisiin tiloihin Maaseutuviraston kanssa. Maaseutuverkostoyksikön palvelut käynnistyvät syksyllä.

Verkostoyksikön tavoitteena on olla maaseudun edun tekijä: yksikkö tiedottaa, kouluttaa, kerää hyviä käytäntöjä maaseudun kehittäjien työkaluiksi sekä edistää kansainvälistymistä. Se tuo uuden ulottuvuuden tiedon vaihtoon ja osaamisen lisäämiseen tuomalla moninaista vuorovaikutusta ja kehittäviä jännitteitä. Maaseutuverkostoyksiköltä odotetaan uusia avauksia ja uusien ihmisten mukaan saamista maaseudun kehittämistyöhön – alue-, valtakunta- ja kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoja:

Maaseutuverkostoyksikön johtaja Päivi Kujala, p. 040 548 9227


www.maaseutu.fi


paluu etusivulle

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi   |   Liity jakeluun: tiedotus@mmm.fi

Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi