Heinäkuu 2008

02/08

Pääkirjoitus

Maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja selontekoa valmistellaan

Vuosi 2008 on kahden merkittävän maaseutupoliittisen välineen valmistelua. Hallitus antaa maaseutupoliittisen selonteon alkuvuonna 2009 ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä laatii viidennen kerran oman toimintaohjelmansa eli maaseutupoliittisen kokonaisohjelman. Selonteon aikajänne on 2009–2020 ja konkreettisemman kokonaisohjelman 2009–2013. Edellisestä selonteosta onkin vierähtänyt yli 16 vuotta. Lue lisää

Maaseutuvaikutusten arviointi tuo maaseudun näkökulman mukaan päätöksentekoon

Politiikat vaikuttavat eri tavoin erityyppisillä alueilla. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää ennen päätöksen tekemistä ja politiikan toteuttamista, millaisia politiikan aiheuttamat vaikutukset ovat laadultaan ja voimakkuudeltaan eri alueilla. Maaseutuvaikutusten arviointi (Rural Proofing) on menetelmä, jonka avulla voidaan varmistaa, että maaseudulla asuvien ja työskentelevien ihmisten olosuhteet ja tarpeet otetaan huomioon politiikkaa tehtäessä. Lue lisää

Julkaisu: Hyvinvoinnin arki maaseudulla. Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n Hyvinvointipalvelujen teemaryhmältä on ilmestynyt julkaisu, johon on koottu tietoa hyvinvointipalvelujen järjestämisestä maaseudulla. Maaseudun kunnissa tarvitaan tulevina vuosina uusia, kestäviä ratkaisuja palvelujen järjestämiseksi. Hyvinvoinnin arki maaseudulla – Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa -julkaisussa on puheenvuoroja hyvinvointipalveluiden tilasta sekä erilaisista tavoista tuottaa hyvinvointipalveluja. Julkaisussa esitellään kuntien palveluratkaisuja joista voisi olla hyötyä muillekin. Lue lisää

TE-keskusten organisaatio uudistuu – mikä muuttuu?

Työvoima- ja elinkeino- keskukset sekä työvoimatoimistoja uudistetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rakenteen mukaisiksi. Hankesuunnittelija Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksesta kertoo, että uudistus on vasta alussa, eivätkä vaikutukset vielä näy asiakkaille. Kukkonen kuitenkin uskoo, että uudessa organisaatiossa tullaan asiakkaita palvelemaan kokonaisvaltaisemmin. Lue lisää

Museon niittyä hoidetaan hevosten voimin

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry haki perinnebiotoopin hoitoa koskevaa ympäristötuen erityistukisopimusta säilyttääkseen omistamansa Peltolan mäkitupalaismuseon pihapiirin historiallisen luonteen kasveineen ja maisemallisine ominaispiirteineen. Perinnebiotooppi on perinteisen maatalouden synnyttämä luontotyyppi, kuten niitty, hakamaa tai metsälaidun, johon on muodostunut pitkäaikaisen niiton tai laidunnuksen tuloksena omaleimainen kasvi- ja hyönteislajisto. Lue lisää

Lähiruoka vahvasti esillä Tampereen messukeskuksessa

Ruoka-Suomi- teemaryhmä, MTK ry, Suomen AMT Oy sekä ProAgria järjestivät Suomen ensimmäiset Lähiruokamessut 14.–16.5.2008 Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa samaan aikaan Elintarviketeollisuus-messujen kanssa. Lähiruokamessujen tarkoituksena oli nostaa lähiruuan tekijöitä esiin sekä antaa pienyrittäjille yhteistyömahdollisuuksia niin tuottajiin päin kuin isomman teollisuuden verkostoihin. Lue lisää

Maaseudun hankkeiden myöntöpäätösten teko alkaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavien hanketukien myöntöpäätösten tekeminen alkoi TE-keskuksissa viikolla 24, kun TE-keskukset saivat käyttöönsä päätösten tekemiseen tarvittavat päätöspohjat. Päätöksiä voidaan tällä hetkellä tehdä vain 31.12.2007 mennessä vireille tulleisiin hakemuksiin. Lue lisääVastaavat päätoimittajat neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen ja pääsihteeri Eero Uusitalo.

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001 www.mmm.fi
Maaseutuvirasto, PL 256, 00101 HELSINKI, puh. 020 772 007 www.mavi.fi
Toimitus: Laura Jänis, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liity jakeluun