syyskuu 2007

03/07

Pääkirjoitus

Tseh, MAKE - tee temppu!

Meillä on nyt tämä uusi maaseutuohjelma kuin sertti pentu. Se katsoo meitä luottavaisesti häntä heiluen -valmiina palvelemaan. MAKE on valioyksilö, seisoo hyvässä asennossa topakasti neljällä jalalla ja papereita sillä on takanaan vaikka muille jakaa.

Lue lisää

Euroopan ensimmäiset uudet Leader-toimintaryhmät aloittivat työnsä

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 21. elokuuta Manner-Suomeen 55 Leader-toimintaryhmää ohjelmakaudelle 2007-2013. Tuohon hetkeen, jolloin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila allekirjoitti päätökset, huipentui jo vuonna 2005 alkanut paikallisten maaseudun kehittämissuunnitelmien tekourakka ja Leader-hakuprosessi.


Lue lisää

Hanketuilla ideoista totta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien hanketukien haku on alkanut. Tukia voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt. Tällaisia ovat esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt, maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset.

Lue lisää

Vaittinen: YTR:n poikkihallinnollisuus voimavara EU:n maaseutupolitiikan suuntaamisessa

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Vaittinen arvelee, että EU todennäköisesti supistaa viljan hintaa kompensoivia hehtaaritukia, jos viljan hinnannousu jatkuu tai edes pysyy nykyisellä tasolla. Jos näin käy, on Suomessa tarkkaan pohdittava, mihin EU:n tällä tavalla aikaansaava budjettisäästö kohdistetaan.

Lue lisää

YTR valmistelee maaseutupoliittisen selonteon

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila antoi keväällä 2007 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) tehtäväksi valmistella valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle. Selonteko annetaan vuosille 2009-2020. Se sisältää keskeiset maaseudun kehittämisen suuntaviivat tulevalla ohjelmakaudella.

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus helpottamaan rakentamista kylissä

Ympäristöministeriössä on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotus, jonka yksi tavoite on helpottaa kylien asuinrakentamista.

Lue lisää

Kaksi uutta teemaryhmää

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä nimesi kokouksessaan 14. kesäkuuta kaksi uutta teemaryhmää. Toinen ryhmä keskittyy maaseudun toimeentulomahdollisuuksiin ja palveluihin, toinen palvelee ruotsinkielisiä maaseudun kehittäjiä.


Lue lisää
Vastaavat päätoimittajat:
ylitarkastaja Sirpa Karjalainen
pääsihteeri Eero Uusitalo

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001
www.mmm.fi   |   Liity jakeluun: tiedotus@mmm.fi

Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi