Marraskuu 2008

03/08

Pääkirjoitus

EU:n maaseutupolitiikan tulevaisuus hahmottuu

Komissaari Mariann Fischer Boelin mukaan EU:n tulevaa maaseutupolitiikkaa lähdetään rakentamaan vakaasti maatalouspolitiikan toisena pilarina jo ensi vuonna. Komissaari puhui Kyproksella maaseutukongressissa, joka toimi lähtölaukauksena myös komission maaseutuverkostoyksikölle. Lue lisää

Suomi rakentanut ainutlaatuisen maaseutupolitiikan mallin

OECD teki vuosien 2006–2008 aikana maatutkinnan Suomen maaseutupolitiikassa. OECD:n mukaan Suomi on rakentanut viime vuosikymmenien aikana ainutlaatuisen maaseutupolitiikan mallin.  Lue lisää

Mikä KOKO?

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio (AMO) sulautuu yhdessä muiden alueellisella tasolla toimivien erityisohjelmien kanssa KOKO-ohjelmaksi. Näkyvätkö maaseudun kehittämisen ja maaseutukuntien tavoitteet KOKO:ssa? Nyt kannattaa olla aktiivinen. Lue lisää

Maatalouden ympäristötuen vaikutukset näkyvät viiveellä

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi syyskuussa julkaistussa raportissaan, ettei maatalouden ympäristötuella olisi kyetty vaikuttamaan maatalouden aiheuttamiin ravinnekuormitusmääriin. Ympäristötuki ei kuitenkaan ole ollut tehotonta. On muistettava, että sen vaikutukset näkyvät vesistöissä vasta viiveellä. Lue lisää

Maaseutuyrittäjyys tapetilla

Maaseudun yrityskanta on tällä vuosikymmenellä kasvanut nopeasti. Yrittäjyyden edellytyksiä maaseudulla vahvistaa osaltaan hallituksen linjaus, jonka mukaan laajakaista on ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä lähes kaikkien maaseudun yritysten ulottuvilla. Yrittäjyyttä edistetään myös maaseudun yritystuilla, joiden maksatukset ovat käynnistyneet.  Lue lisää

Näin tehtiin tuloksia maaseudulle

Näin tehtiin tuloksia maaseudulle – kirja hanketyön hyvistä käytännöistä. Lue lisää


Aitojamakuja.fi tuo laatutuotteet esiin

Aitojamakuja.fi-sivusto julkistettiin 30.9.2008 Eduskunnan Lähiruokaseminaarissa. Sivusto kokoaa elintarvikejalostajat ja erityisesti alan pienet yritykset yhteen myös hakukoneena toimivaan portaaliin. Lue lisääVastaavat päätoimittajat neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen ja pääsihteeri Eero Uusitalo.

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001 www.mmm.fi
Maaseutuvirasto, PL 256, 00101 HELSINKI, puh. 020 772 007 www.mavi.fi
Toimitus: Laura Jänis, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liity jakeluun