Tulosta på svenska
 

Lokakuu 2010

5/10 2010
*

TEHO-hankkeen loppukiri

Kolmivuotisen TEHO-hankkeen (2008-2010) loppu häämöttää, mutta vauhti ei näytä hiljentyvän. Tällä hetkellä tiloille palautetaan tilakäynnin yhteydessä viljelijän ja suunnittelijan yhteistyön tuloksena syntyneitä ympäristökäsikirjoja, joissa esitellään muun muassa mahdollisia kehittämistoimenpiteitä tilan vesiensuojeluun.

Toimenpiteiden valinnassa on pyritty ottamaan huomioon niiden soveltuvuus osana tilan normaalia toimintaa sekä niiden järkevyys taloudellisessa mielessä. Usein toimenpiteet ovat yksinkertaisia, kuten talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentaminen sinne, missä niillä oletetaan olevan suurin vesiensuojelullinen hyöty. Myös viljelyn monipuolistaminen, entistä tarkemmat lohkon viljelykunnon ja –kasvin perusteella mitoitetut lannoitemäärät tai lannan tehokas hyödyntäminen tuovat viljelijälle suoraan rahallista hyötyä ympäristöhyötyjen lisäksi.

Toimenpiteiden kohdentamisessa käytetään apuna erilaista karttamateriaalia. Kartat ovat saaneet tiloilla hyvän vastaanoton, sillä ne auttavat havainnollistamaan sekä avaamaan uusia näkökulmia. Vastaan voi tulla esimerkiksi tilanne, että tilan huonoimmat ravinnetaseet ovat jyrkkärinteisellä lohkolla, joka on vesistön varrella, ja jossa fosforilukukin on korkea. Viljelijä tietää nämä kaikki asiat erikseen, mutta vasta tietojen yhdistäminen kartan avulla saattaa konkretisoida asian ensin ajatuksen tasolla ja myöhemmin vielä toimenpiteinä lohkolla.

Kiinnostavat, mutta haastavat kosteikot

Kosteikkojen perustamisen edistäminen kuuluu myös olennaisena osana TEHO:n toimintaan, sillä aina eivät pelkästään pellolla tehdyt toimet riitä. TEHO-hankkeessa on kartoitettu sopivia kosteikon paikkoja ja tilakäynneillä yhdessä viljelijöiden kanssa pohdittu kosteikon rakentamis- ja rahoitusmahdollisuuksia. Kosteikkojen teho perustuu pitkälti niiden kokoon suhteessa valuma-alueeseen. Siksi suunnittelussa on tärkeä kartoittaa uomakokonaisuudet mahdollisimman tarkkaan. Liedossa on esimerkiksi kartoitettu viljelijöiden, TEHO-hankkeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopivia kosteikkopaikkoja.

Nykyiseen ei-tuotannollisten investointien tukeen soveltuvien kosteikkokohteiden löytäminen on kuitenkin haastavaa, sillä valuma-alueet ovat laajoja, jolloin myös kosteikkojen tulisi olla hyvin suuria. Monet kosteikkojen perustamisesta kiinnostuneet maanomistajat ovat joutuneet pettymään, kun oma kohde ei olekaan täyttänyt tukiehtoja.

 - Tukiehdot tulevat nopeasti vastaan ja toivommekin, että niihin tulisi helpotuksia. Monen pienen kosteikon muodostama kokonaisuus voi olla valuma-alueella vesiensuojelun kannalta merkittävä, erityisympäristötukisuunnittelija Eriika Lundström TEHO-hankkeesta harmittelee ja jatkaa – Lisäksi kosteikon rakentaminen pellolle vaatisi selkeän korvausjärjestelmän arvokkaan peltoalan jäädessä  veden alle. Korvausjärjestelmän puuttuminen rajaa tällä hetkellä osan hyvistä kosteikoista pois. 

Lisätietoja:
Airi Kulmala
Projektikoordinaattori
Puh. +358 40 507 8143
www.ymparisto.fi/teho


Etusivulle