Skriv ut suomeksi
 

Oktober 2010

5/10 2010
*

Låt Idésnurran spinna

I Sitras program Landmärken betonas betydelsen av innovationer med landsbygdsursprung. Syftet är att lyfta fram de innovationer som har gjorts på landsbygden och även de idémakare som ligger bakom uppfinningarna. De casebeskrivningar som har upprättats utifrån idémakarnas exempel finns på den nya webbworkshopen http://ideahyrra.com/ som ingår i programmet Landmärken. Med dessa casebeskrivningar som grund tar man under workshoparbetet fram idéer om förbättringar och nya verksamhetsmetoder som skulle kunna garantera att många, särskilt aktörer på landsbygden, får bättre tillgång till innovationssystemet. Innovationssystemet bildas av producenterna och användarna av ny kunskap och kompetens samt interaktionsrelationen mellan dem.

Programmet Landmärken bjuder därför in alla intresserade att lära känna innovationskartläggningen och att utifrån exemplen kläcka idéer om en ny verksamhetsmetod och -kultur i syfte att föra innovationer framåt. Det idéskapande skedet pågår under perioden 20.9–15.10. Man kan delta i skedet både via workshopen Ideahyrrä (Idésnurran) och genom att ordna ett eget evenemang för idékläckning. Resultatet av idékläckningsstadiet sammanställs i inspirationssyfte i Hub Helsinki (http://helsinki.the-hub.net/public/) i en konceptworkshop som ordnas senare i oktober. Där förädlas det nya verksamhetssättet och pilotprojektmöjligheterna.


Ytterligare information om programmet:
www.sitra.fi/maamerkit
Facebook (Maamerkit)
Webbworkshop: http://ideahyrra.com/Till ingånssida