Skriv ut suomeksi
 

Oktober 2010

5/10 2010

Ledaren

*

Dags för skörd och planering

Realiseringen av landsbygdsprogrammet har nått halvvägs, skriver Sirpa Karjalainen. Det är dags att blicka både framåt och bakåt; har programmålen nåtts, var har vi lyckats och vad händer nu?

Läs mer

Forskning och utveckling

*

De kreativa kontrasternas landsbygd

"År 2020 befinner sig landsbygden i ett läge med kreativa kontraster. Den är kulturellt varierad, aktiv, levande och kännetecknas av mångfald. Landsbygden är rofylld, men samtidigt sprudlande livfull; långt borta men lätt att nå; glest bebyggd men med intensiva möten; traditionell men med en modern miljö kulturellt, socialt och fysiskt. Landsbygden tillhandahåller användarorienterade och hållbara kulturtjänster till alla."

Läs mer

MILJÖ 2010

*

Skolorna välkomnar Miljöbanan

Skolkampanjen Miljöbanan, som startar under hösten, har fått ett entusiastiskt mottagande i skolorna över hela landet. Banan är avsedd för årskurserna 4–6. Med banans hjälp lär eleverna på ett roligt sätt känna naturens mångfald, miljövården på landsbygden och vattenskyddet.
Läs mer

Presentation av projekt

*

Slutspurt för projektet TEHO

Slutet av det treåriga projektet TEHO (2008–2010) är i sikte, men takten ser inte ut att mattas av. De miljöhandböcker som skapades i samarbete mellan jordbrukaren och planeraren återlämnas i detta skede till gårdarna i samband med besök på gårdarna. I miljöhandböckerna beskrivs bland annat möjliga utvecklingsåtgärder för gårdens vattenskydd.

Läs mer

Landsbygdens bästa 2010

*

YTR löser problemen vid förhandlingsbordet

"Landsbygdens livskraft beslutas och genomförs!" är en av parollerna för Eero Uusitalo, generalsekreterare för Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp YTR. Både beslutsfattandet och genomförandet kräver att många ministerier och den övriga organisationen förbinder sig att arbeta för de gemensamma målen. Till de arbetsformer YTR använder sig av hör förhandlingar med de centrala aktörerna inom landsbygdspolitiken. År 2010 inleddes den femte förhandlingsomgången.
 
Läs mer

Aktuella frågor

*

Låt Idésnurran spinna

I Sitras program Landmärken betonas betydelsen av innovationer med landsbygdsursprung. Syftet är att lyfta fram de innovationer som har gjorts på landsbygden och även de idémakare som ligger bakom uppfinningarna.

Läs mer