joulukuu 2007

04/07

Pääkirjoitus

Joululiiteri

Monet asiat ovat vuoden mittaan löytäneet uomansa. Toimijoiden verkostoa tukee työhönsä innolla lähtevä verkostoyksikkö. Toimintaryhmien uusi kausi on startannut, ja koko ohjelman liikkeelle lähtöä vauhditettiin marraskuun alussa Seinäjoella pidetyssä käynnistystilaisuudessa.


Lue lisää

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpano etenee

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpano alkoi viime keväänä, jolloin ohjelmasta rahoitettavat ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus tulivat haettavaksi. Maaseudun yritystukien haku alkoi kesäkuun alussa ja hanketukien haku syyskuun puolivälin jälkeen. Vuonna 2008 haettavaksi tulevat rakennetuet, ei-tuotannollisten investointien tuki ja eläinten hyvinvointituki.

Lue lisää

Allekirjoitusmaraton Valkoisessa Salissa

Suomen 55 paikallista toimintaryhmää allekirjoittivat 6. marraskuuta maa- ja metsätalousministeriön kanssa sopimuksen toimintaryhmien ja ministeriön välisestä yhteistyöstä.

Lue lisää

Kansalaisopistot nostavat profiiliaan maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjinä

Palvelurakenneuudistuksen siivittämä kehitys kohti seudullisia, laajan väestöpohjan kansalaisopistoja näyttää jatkuvan. Muutoksen yhteydessä on tarpeellista käydä periaatteellista keskustelua kansalaisopiston tehtävistä, arvoista ja asemasta.

Lue lisää

Vastaa Liiterin lukijatutkimukseen!

Liiteri-uutiskirje on ilmestynyt kolmen vuoden ajan. Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto haluavat selvittää lukijatutkimuksella, mitä mieltä lukijat ovat Versosta ja miten uutiskirjettä pitäisi kehittää.

Lue lisää

Harvaan asutut maaseutualueet vaativat paikallisia ratkaisuja

Harvaan asutun maaseudun menestyminen edellyttää aktiivi-ikäistä väestöä, työtä ja toimeentuloa. Ikärakenteen korjaamiseksi ja nuorten houkuttelemiseksi on kehitettävä korvaavia elinkeinoja, poistettava yrittäjyyden esteitä ja autettava uusien parempien työpaikkojen syntyä.

Lue lisää

AMO-alueet aloittaneet toimintansa

Maaseutupoliittisen erityisohjelman 2007-2010 alueellisen maaseutuosion (AMO) alueet ovat aloittaneet toimintansa. Valtioneuvosto nimesi marraskuussa 19 AMO-aluetta. AMO tarjoaa aluekeskusohjelmaa (AKO) vastaavan kehittämisvälineen niille alueille, jotka eivät kuulu AKO:on. AMO valmisteltiin osaksi maaseutupoliittista erityisohjelmaa, koska maaseutumaisilta alueilta puuttui aluetason kehittämistyötä tukeva ohjelmakokonaisuus.

Lue lisää

Maaseutuverkostoyksikkö aloittanut työnsä Seinäjoella

Suomessa on vankka ja osaava maaseutukehittäjien verkosto. Verkoston yhteistyötä on ryhtynyt entisestään syventämään uusi maaseutuverkostoyksikkö, joka aloitti toimintansa marraskuun alussa. Vetovastuu maaseudun kehittäjien yhdyssiteenä toimimisesta siirtyi sille tuolloin Suomen Kylätoiminta ry:n verkostoyksiköltä.


Lue lisääVastaavat päätoimittajat ylitarkastaja Sirpa Karjalainen ja pääsihteeri Eero Uusitalo.

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001 www.mmm.fi
Maaseutuvirasto, PL 256, 00101 HELSINKI, puh. 020 772 007 www.mavi.fi
Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liity jakeluun: tiedotus@mmm.fi