paluu etusivulle

joulukuu 2007
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpano etenee

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpano alkoi viime keväänä, jolloin ohjelmasta rahoitettavat ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus tulivat haettavaksi. Maaseudun yritystukien haku alkoi kesäkuun alussa ja hanketukien haku syyskuun puolivälin jälkeen. Vuonna 2008 haettavaksi tulevat rakennetuet, ei-tuotannollisten investointien tuki ja eläinten hyvinvointituki.

Rakennetukien kansallinen lainsäädäntötyö käynnissä

Maatilojen investointitukia ja nuorten viljelijöiden aloitustukia koskeva laki maatalouden rakennetuista on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee rakennetuista annettavaa valtioneuvoston asetusta.

Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävien koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoitushakemuksia on voitu toimittaa TE-keskuksiin syyskuun puolivälistä lähtien, jolloin hanketukien haku alkoi. Lisäksi maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisäämistä koskevia yritysten investointitukia on voitu hakea jo kesäkuun alusta lähtien.

Uusia tukimuotoja vuonna 2008

Uuteen ympäristötukeen ja luonnonhaittakorvaukseen sitoutui yli 90 prosenttia tiloista vuonna 2007. Ympäristötukea haki yhteensä noin 62 300 tilaa ja luonnonhaittakorvausta yhteensä 63 800 tilaa. Tuet maksettiin syyskuussa.

Vuonna 2008 otetaan käyttöön ei-tuotannollisten investointien tuki sekä eläinten hyvinvointituki. Ympäristötukeen suunnitellaan kolmea uutta erityistukisopimusta, jotka kansallinen seurantakomitea hyväksyi 11.12.2007 ja jotka toimitetaan seuraavaksi komission käsiteltäväksi.

Hanketietojärjestelmä käyttöön maaliskuusta lähtien

Maaseudun yritystukien haku alkoi kesäkuun alussa ja hanketukien haku syyskuun puolivälin jälkeen. Tällä hetkellä TE-keskuksissa on vireillä 1 363 yritys- ja 137 hanketukihakemusta.

Maaseutuvirasto järjesti syksyllä 2007 TE-keskuksille ja paikallisille toimintaryhmille alueellista koulutusta yritys- ja hanketukien hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta. Koulutuksiin osallistui yli 500 henkilöä 15 TE-keskuksesta ja 55 toimintaryhmästä. Koulutustilaisuuksissa saadun palautteen pohjalta Maaseutuvirasto valmistelee parhaillaan hallinnollisia ohjeita TE-keskuksille ja toimintaryhmille.

Yritys- ja hanketukien toimeenpanoa palveleva HANKE2007-tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa asteittain käyttöön maaliskuusta 2008 alkaen. Ensin otetaan käyttöön yritystukien myöntämistä koskeva osio ja sen jälkeen yritystukien maksamiseen, toimintaryhmien toimintarahan sekä hanketukien myöntämiseen ja maksamiseen sekä tukien jatkotoimenpiteisiin liittyvät osiot.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
yksikön johtaja Carl-Gustav Mikander, puh. 020 77 25682, etunimi.sukunimi@mavi.fi


paluu etusivulle

© Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh. (09) 16001 www.mmm.fi
Maaseutuvirasto, PL 256, 00101 HELSINKI, puh. 020 772 007 www.mavi.fi
Toimitus: Katja Huumo, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Liity jakeluun: tiedotus@mmm.fi