Suomeksi
 

Mars 2009

1/4 2009  

Ledartikel

Snabbare bredband på landsbygden

EU:s stimulanspaket stimulerar även bredbandsanslutningarna på landsbygden. De så kallade modulationsmedlen som blir över från de direkta jordbruksstöden riktas inte enbart till lantbruket utan också till landsbygdens övriga näringar och invånare.
Läs Sirpa Karjalainens ledartikel 

Nya tyngdpunkter i landsbygdspolitiken


Kuva: Ritva PihlajaDet landsbygdspolitiska helhetsprogram som Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) antog i slutet av januari och den redogörelse som ges till statsrådet på våren utgör stegmärkena för utvecklingen av landsbygden under kommande år. Läs mera

Projektmedel stödjer service på landsbygden

                            Kirsi Viljanen
Projektgruppen inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) har valt ut 49 projekt som ska finansieras med medel som Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat för  riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt, berättar Kirsi Viljanen. Läs mera

Perspektiv på regionutvecklingen genom strategiarbete

MMM:n kuva-arkistoJord- och skogsbruksministeriets regionstrategi för förvaltningsområdet för åren 2009-2012 färdigställdes i februari. I strategin utvärderas hurdana regionala verkningar ett omfattande förvaltningsområde har. 
                             Läs mera

Lokalitet och tydlighet i utvecklingen av landsbygden

Kuva: Annukka LyraDe utvärderingar av landsbygdens utvecklingsprogram för perioden 2000-2006 som färdigställdes i början av året ger god vägledning för utvecklingsarbetet. Utvärderingens resultat är intressant läsning för alla som arbetar med dessa frågor.
Läs mera

Turisten som hela byns gäst

MMM kuva-arkistoDen finländska byn kan erbjuda utländska turister en inblick i äkta finskhet då den är som bäst. Utgångspunkten är att turisten är kund hos hela byn och inte enbart hos turismföretaget. Läs mera

Från idé till verklighet – allt om företagande på landsbygden

Landsbygden.fiHur blir jag företagare på landsbygden? En riksomfattande informationskampanj lyfter fram landsbygden och dess mångsidiga möjligheter. Läs mera

Framtidsbilder och knep för landsbygdsboende

Kuva: Nina VesterinenTemagruppen för landsbygdsboende ordande sitt traditionella seminarium Boendelandsbygd den 5 mars i Vapriikki i Tammerfors. 
Läs mera 

Internationellt samarbete i snöns rike

MMM/MaaseutuverkostoyksikköLandsbygdsnätverket förstärkar samarbete och informationsutbyte mellan internationella projekt och projekt över regiongränserna. Europeiska Leader-verksamhetsgrupper samlas i Levi. Läs mera