Skriv ut suomeksi
 

Mars 2011

1/3 2011

Ledaren

*

Finns det någon gemensam landsbygdspolitik i EU efter år 2013?

Kommissionen publicerade i november ett meddelande om CAP-reformen.  När det gäller landsbygdsutveckling, dvs. pelare II, var meddelandet ytterst fåordigt. Förändringar är att vänta, men det grundläggande utgångsläget tycks vara detsamma som tidigare. De centrala målen för pelare II rör konkurrenskraft, hållbar användning av naturresurser och balanserad regionutveckling. 

Läs mer

Forskning och utveckling

*

JSM medverkar i utveckling av nättjänsten Yrityssuomi.fi

En kraftigt förnyad version av nättjänsten yrityssuomi.fi tas i bruk i vår. I fortsättningen är det allt lättare för företag att hitta den information och de tjänster de behöver. Företagskundernas behov möts också genom att man förbättrar synligheten av regionala företagstjänster.

Läs mer

Tema 2011

*

Landsbygden ger rum för livet - temaår 2011

Livskvaliteten på landsbygden består av en trivsam miljö, fungerande tjänster och mångsidiga näringsmöjligheter. Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 erbjuer möjligheter till utveckling av dessa. Under temaåret uppmuntras den nya generationen att delta i byaverksamheten och lokala aktionsgrupper samt att dra nytta av företags- och projektstöd som finansieras med programmedel. Temaårets budskap förs fram bl.a. av Landepaku som kör runt i Finland på sommaren.

Läs mer

Presentation av projekt

*

Samarbete på EU-nivå stärker Leaderverksamheten

Leader-underkommittén som hör till det europeiska landsbygdsnätverket samlar ihop medlemsländernas representanter regelbundet för att främja Leaderaktionsgruppernas arbete. I fjol hade kommittén tre fokusgrupper som analyserade Leaders olika förvaltningsmodeller, kartlade de centralaste problemen med genomförande, tog reda på flaskhalsar kring innovationer och avhjälpte problem i anknytning till internationella projekt.

Läs mer

Aktuella frågor

*

Nätverks- och projektseminarium i Tavastehus i april

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR) och Landsbygdsnätverkets gemensamma nätverks- och projektseminarium går av stapeln i Tavastehus 14  - 15.4.2011. Seminariet samlar ihop aktörer som arbetar med landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. Målet är att skapa samarbete mellan aktörer som deltar i Landsbygdsfondens landsomfattande projekt och de projekt som YTR finansierar. Alla landsbygdsforskare och -utvecklare är välkomna. Ytterligare information finns att få på webbplatsen landsbygdspolitik.fi och landsbygd.fi (evenemangskalendern).

Aktuella frågor

*

123 miljoner timmar frivilligarbete

Detta är gott och väl; frivilligarbetet är starkt i Finland. Man uppskattar att 123 miljoner timmar frivilligarbete görs av 655.000 personer, organiserade i 130.000 föreningar. En grov uppskattning ger vid handen att frivilligarbetet är ca3% av allt arbete som görs i landet. Siffrorna måste dock tas med en nypa salt, det finns mycket oregistrerat frivilligarbete, t.ex. av typen grannhjälp.


Läs mer