Tulosta suomeksi
 

Juni 2009

2/4 2009
*

Hur går det för företagarna på landsbygden

Raikastamo Oy. Bild: Annukka LyraNärapå hälften av Finlands mikroföretag är etablerade på lansbygden. Det finns gott om utmaningar för företagarna på landsbygden. Befolkningen ökar nära städerna och på kärnlandsbygden, men på glest bebyggd landsbygd förutspås befolkningen minska. Den allt äldre åldersstrukturen påverkar tillgången till arbetskraft. Den ekonomiska utvecklingen gör folk fundersamma. Företagarna tvingas anpassa sig till bestämmelser från olika håll. Bankerna och fonderna har sina egna krav.

Ett särdrag för gårdar som representerar traditionellt företagande är att de verkar inom många branscher. Gårdarna har utvecklat annan företagsverksamhet vid sidan om primärproduktionen. Samtidigt har man övervägt hur man kan utnyttja utrustning, maskiner, byggnader eller produkter på nya sätt. Man har ansökt om medel från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland för att utvidga lantbruksföretagsverksamheten med till exempel till tjänster.

Fram med nya branscher

Företagens omvärld är väldigt olik inom olika regioner. Recessionen har försvagat företagens tillväxtmöjligheter. Viljan att investera har minskat och investeringar skjuts på framtiden. Ansökningar har blivit återkallade eller nedskurna. Det här började märkas i slutet av förra året. Osäkerheten inför framtiden börjar göra företagarna betänksamma, samtidigt som det kan hända att det bli problematiskt att få finansiering. I huvudsak är aktiviteten dock stabil.

Tyngdpunktsområdena för företagsverksamheten på landsbygden varierar beroende på region. Antalet företag har ökat inom servicen, men inom jord- och skogsbruk samt inom industrin har företagens verksamhet minskat. Enligt uppgifter från arbets- och näringscentralerna är landsbygdsturism, hästföretag, vårdtjänster, underleverantörer till metallindustrin och förädling av lantbruksprodukter de viktigaste formerna av företagande.

Företagande inom skogsbruk och förnybar energi är också fortfarande viktigt på landsbygden. Bioenergin intresserar och där finns en öppning för nya företagsidéer.

Få grepp om metoderna – med samarbete

Det lönar sig att rikta blicken mot framtiden. Det har företagarna även gjort. Företagarna på landsbygden har framtidstro, kompetens och vilja att utvecklas. Företagen kan genomföra långsiktig innovativ företagsverksamhet med hjälp av landsbygdsprogrammets utvecklingsstöd för företagsgrupper. Den verksamhet som genomförs i samarbetet är utmanande och kräver att aktörerna har förbundit sig till gemensamma mål – i den lokala kompetensen finns gemensam styrka.

Början av programperioden har gått åt till att lära sig förändringar, vilket har krävt såväl företagarnas som finansiärernas tid. Den tiden har inte gått förlorad för det första året som man genomfört programmet har gått bra. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde arbetar för att lätta på den administrativa bördan vid landsbygdsfondens stödansökningar så att företagarna i fortsättningen kan koncentrera sig på att genomföra projektet och spara tid i de administrativa krumbukterna. 
Mer om landsbygdsföretagande på adressen landsbygd.fi.

Juuso Kalliokoski
överinspektör
jord- och skogsbruksministerie

Bekanta dig med företagandet på landsbygden på Landsbygden.fi

Till ingånssida