Tulosta suomeksi
 

Juni 2009

2/4 2009

Ledaren

*

Kommuner och byar

MMM kuva-arkisto/Merja OjalaKommunerna försvinner, byarna stannar kvar! Byaverksamhetens ordförandes käcka slogan ser ut att förverkligas. Hur som helst kommer det att finnas färre kommuner i framtiden och de kommer att vara klart större än nu. De gamla kyrkbyarna blir byar. Nu måste förhållandet mellan byarna och kommunen äntligen ordnas upp.
Läs ledaren

Under arbete

*

Återhämtning och utveckling

MMM kuva-arkistoTrots depressionen har landsbygdsföretagandet vind under vingarna. De goda idéerna drivs framåt med hjälp av medel ur landsbygdsfonden. Ytterligare medel ges bl.a. till landsbygdens bredbandsanslutning som är ett av koncepten för återhämtning.
Läs mer

Aktuella frågor

*

Hur går det för företagarna på landsbygden

Raikastamo Oy/kuva Annukka LyraPå landsbygden har man en chans att klara sig och driva ett företag trots recessionen. En ny grupp som aktivt har dragit nytta av landsbygdsfondens stöd är mikroföretag på under tio personer som verkar på landsbygden. Inget tyder på att ansökningarna har avtagit. Läs mer

Aktuella frågor

*

Kommissionen blickar mot framtidens webbvärld

Linda Mauperon. Kuva: Annukka LyraWorld Wide Web öppnar nya dörrar på livets alla delområden. Förvaltningen måste hänga med i teknologiutvecklingen och erbjuda medborgarna tillgång till webbtjänster. Linda Mauperon från Europeiska kommissionen bekantade sig med Finlands bredbandsprojekt. Läs mer

Forskning

*

Forskning kring landsbygdsfamiljernas vardag

I en påbörjad doktorsavhandling granskas möjligheterna att bo på landsbygden och hur smi-digt vardagen löper med utgångspunkt i tillgängligheten till de tjänster som familjerna använ-der. Läs mer

Forskning

*

Diplomingenjören och mjölkkannan – finländarnas urbana lantlighet

Vi finländare lever och arbetar som stadsbor  men vi vill gärna identifiera oss med en naturnära finskhet. På stadsforskningsdagarna diskuterades förhållandet mellan stad och landsbygd och hur det utvecklats. Läs mera

Det händer

*

Nordiskt samarbete för att utveckla landsbygden

En ny nordisk samarbetskanal har öppnats för utveckling av landsbygden. Inom programmet som startades av Nordiska ministerrådet delas erfarenheter och god praxis. Härnäst för samarbetet grannländernas representanter till Finland.
Läs mera

Det händer

*

Landsbygdsprofessorer debatterade om invånarnas påverkan och närdemokrati

I Seinäjoki fick vi följa med partirivalitet kring det lokala inflytandet. Landsbygdsprofessorerna Hannu Katajamäki och Eero Uusitalo mätte sina krafter i diskussionen Professorerna talar som hölls i april. 
Läs mera

Länktips

*

Expertregister samlar ihop landsbygdsspecialisterna

I landsbygdsnätverksenhetens expertregistret finner du landsbygdsaktörerna. Anmäl dig och dela din kunskap! Läs mer

Nyheter om fadderkalven

*

Får vi presentera Elmu

Kuva: Seppälän koulutilaLandsbygdsutvecklingsenhetens fadderkalv, Elmu, är fyra månader och har ögon som pepparkorn. En del av de kor som flyttades från Sukeva fängelse bor nu på Seppälä gård i Kajana. Läs mer