Tulosta på svenska
 

Syyskuu 2009

3/4 2009
*

Suomella suuri rooli kansainvälistyvässä maaseutupolitiikassa

Keväällä perustettiin järjestyksessään 17. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) teemaryhmä kansainvälisille asioille. Teemaryhmän suhteellisen myöhäinen perustaminen ei tarkoita sitä, etteikö YTR:llä olisi jo vuosia ollut kansainvälisiä yhteyksiä ja orastavia tavoitteita teeman ympärillä.

EU:n maaseutupolitiikka

YTR:n valmisteleman hallituksen maaseutupoliittisen selonteon teemoihin kuuluu myös Suomen EU-politiikka. Enemmän kuin tämän politiikan linjaaja, YTR on valmiuksien rakentaja tarvittavaan toimintaan Euroopan unionissa.

Tärkeä tehtävä on aktivoida jatkuvaa keskustelua Euroopan unionin maaseutupolitiikan kehittymisestä. Oleellisessa asemassa keskustelun herättäjänä on perustettu teemaryhmä.

Pohjoinen yhteistyö vankalla pohjalla

Euroopan unioni ei vähennä tarvetta tiivistää pohjoismaista yhteistyötä. Yhteistyöosapuolet ovat syntyneet kaikkiin Pohjoismaihin. Pohjoismaiden ministerineuvoston aika ajoin järjestämät maaseutupoliittiset kokoukset ja seminaarit ovat yksi osa kokonaisuutta.

On erittäin tärkeää, että kollegat eri maissa tapaavat toisiaan ja vertailevat toimintatapojaan ja -tavoitteitaan. Sitä voidaan tehdä myös kahdenkeskisesti, mitä on tapahtunut erityisesti Ruotsin ja Viron kanssa.

Myös kolmannen sektorin pohjoismainen yhteistyö on vahvistunut. Tästä esimerkkeinä ovat pohjoismainen kylätoimintaliike Hela Norden Ska Leva sekä vasta perustettu Euroopan kylätoimintajärjestö European Rural Community Association (ERCA).

Vastaavasti vuonna 2005 perustettiin Suomessa European Rural Alliance (ERA), joka käsittää jo 14 eurooppalaista kansallista tai ylikansallista maaseututoimijaa. ERA:aa kehitetään eurooppalaisten paikalliskehittäjien kumppaniksi EU:n toimielimiin.

OECD – EU:n aivot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, OECD, on vuosien mittaan muotoutunut tärkeäksi yhteistyökumppaniksi Suomen maaseutupolitiikan rakentamisessa. Suomi on ainoa maa, jonka maaseutupolitiikkaa OECD on arvioinut jo kahdesti, vuosina 1994 ja 2008.

Jatkuva yhteys OECD:n toimintaan kokousten ja korkeatasoisten raporttien välityksellä pitää mukana kansainvälisessä kehityksessä. On sanottu, että OECD on EU:n aivot. Maaseutupolitiikassa näyttää siltä, että OECD on monta vuotta Euroopan unionia edellä. Se on omaksunut laaja-alaisen katsannon maaseudun kehittämiseen EU:n kipunoidessa edelleen vanhan paradigman mukaisessa politiikassa.
 
Kehittämisen mallia kehitysapuna

Ei ole aivan sattumaa, että kehityspolitiikan ja maaseutupolitiikan yhteyttä on alettu korostaa. YTR on ollut mukana levittämässä Leader-toimintatapaa niin Mosambikiin, Etelä-Afrikkaan kuin Venäjän Karjalaan.

Leader on joustava menettelytapa ja sitoo osapuolia samojen tavoitteiden taakse. Tässä on ilmiselvästi tulevien vuosien iso kehittelytyö.

Tutkimus Suomen valttina

Kansainvälisesti sovellettava tutkimus on olennainen osa maaseutupolitiikan valmistelua. Tutkimukseen kuuluu väistämättä kansainvälinen yhteistyö, mikä ilmenee lukuisina maaseutututkijoiden foorumeina. Suomalaistutkijoita vedetään asiantuntijoina mukaan niin Euroopan unionin kuin OECD:n valmisteluun.

Suomalainen maaseutututkijoiden verkosto on kansainvälisesti merkittävä. Kuitenkin se on pieni, jolloin voimme kehittää yhteistyötä ja voimme tukea toinen toistemme pyrkimyksiä. Näin voimistamme suomalaista kansainvälistä vaikutusta.

Maaseutuneuvos, professori Eero Uusitalo
Maa- ja metsätalousministeriö

Kuuntele radiojuttu: Hilkka Vihinen: Ymmärretäänkö EU:ssa suomalaista modernia maaseutua?

Maaseutusosiologit kokoontuivat Vaasassa 17.-21.8.

Etusivulle