Tulosta suomeksi
 

September 2009

3/4 2009

Ledaren

*

God åtgång på anslag för utveckling av landsbygden

Kuva: Annukka LyraKommunerna har insett vilken bra investering lokala aktiongrupper är även då man ska ta sig ur depressionen. Med tanke på genomförandet av de lokala programmen är det ytterst viktigt att alla finansiärer är med även i fortsättningen. Läs ledaren

Under arbete

*

Responsen ger tyngd åt byråkratiarbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen som utreder byråkratin i samband med företags- och projektstöd fick in närmare 500 enkätsvar som grund för sitt arbete. Arbetsgruppens ordförande Kari Kivikko betraktar den omfattande responsen som drivfjäder och förklarar att utredningen av frågan väckt starkt engagemang på olika håll. 
Läs mer

Presentation av projekt

*

Fåglarna återvände till igenvuxna Kaarilampi i Juva

MMM kuva-arkistoI Juva kommun i södra Savolax fick den lokala jaktföreningen, Pohjois-Juvan Erä ry, idén att rensa upp ett träsk som höll på att växa igen och omvandla det till våtmark. Området saknade en naturlig plats där fåglarna kunde stanna upp. Kaarilampi i Narila visade sig vara ett perfekt saneringsobjekt. Läs mer

Forskning och utveckling

*

Bättre aktionsgruppsverksamhet – Leaderdimensionen för kritisk dialog

I Finland har man fått omfattande erfarenheter av aktionsgruppsverksamhet i ungefär 13 års tid. Nätverken medräknade finns det redan tiotusentals Leaderaktörer. Dessa människor är en central del av kunskapskapitalet inom lokal utveckling. Det skulle vara bra att utnyttja det insamlade kunskapskapitalet då aktionsgruppverksamheten utvecklas.
Läs mer

Publikationer

*

YTR:s historia beskriver landsbygden som politisk arena

Maaseutu politiikan tantereena är ett imponerande verk om förändringen på landsbygden och om uppkomsten av det landsbygdspolitiska tänkandet som en del av denna förändring. YTR:s historia är ett utmärkt standardverk för den som är intresserad av landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling.
Läs mer 

*

Finland spelar stor roll i den allt mer internationaliserade landsbygdspolitiken

I våras inrättades den 17:e temagruppen inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) för internationella frågor. Trots det relativt sett sena inrättandet av temagruppen har YTR redan i många år haft internationella kontakter och spirande mål kring temat. Läs mer

*

Handböcker råder kommunerna att välja närproducerad mat

Ruoka-SuomiHandböckerna Elämän eväät har genomgående förnyats. Handböckerna ger kommunerna råd om hur de kan gynna närproducerad mat. De erbjuder råd till beslutsfattare, inköpare och producenter. För hela kommunens välbefinnande är det viktigt att man stödjer den egna regionens småproducenter i anskaffningarna. Läs mer

Det händer

*

Kommunmarknad 2009

Kom och lyssna till idéer om hur landsbygden kan utvecklas till en ännu bättre resurs för kommunen.
Läs mer

Länktips

*

Företangandet på landsbygden

Har du en företagsidé? Eller kanske redan ett fungerande företag vars verksamhet du vill förnya?

Också du har alla möjligheter att kombinera livskvaliteten på landsbygden – rum för boende och rörlighet, trygghet och närhet till naturen – med framgångsrik företagsverksamhet. Landsbygden.fi