Suomeksi
 

December 2008

4/4 2008  

Planeringen av fiskericentret i Kuusamo inleds med Kalaleader-medel

Kuva: Teuvo HatvaPlaneringen av fiskericentret i Kuusamo fick sitt första positiva beslut av Kajanalands och norra Österbottens Kalaleader-program. Fiskericentret i Kuusamo är ett gemensamt projekt mellan fiskare och fiskförädlare i nordöstra Österbotten. I projektet deltar fiskare, förädlare samt en frysanläggning för fisk. 

Sju fiskerigrupper har inlett sin verksamhet på olika håll i Finland under år 2008.

Fiskerigruppernas uppgift är att utveckla den regionala primärproduktionen inom fiskerinäringen och det regionala samarbetet.  Verksamhetens mål är att aktivera aktörer inom branschen och ta reda på verksamhetsmodeller.

Grupperna bildar ett nätverk som främjar spridningen av nya innovationer och funktionsmodeller på ett riksomfattande plan.

Gruppernas verksamhet finansieras ur Finlands åtgärdsprogram för fiskerinäringen vars finansiering består av andelar från Europeiska fiskerifonden och staten.

Fiskericentret i Kuusamo är samlingsplats för fiskare

Byggnadsplaneringen av fiskericentret i Kuusamo inleddes som en del av Kajanalands och nordöstra Österbottens Kalaleader-projekt.  Bristen på lämpliga frys- och hanteringsutrymmen har förhindrat utvecklingen av fisket särskilt under fångsttiden för siklöja.

Grundidén är att samla dem som arbetar med fisk till en plats och utveckla fiskhanteringsteknologin. Frysanläggningen som ansluts till fiskericentret kommer också att kunna utnyttjas av fiskare utanför nordöstra Österbotten.

Verksamhetsgruppernas gemensamma projekt stödjer fiskerigruppen

Kalaleader käytäntöön (Kalaleader i praktiken) är ett projekt som administreras av Oulunjärvi LEADER ry, vars syfte är att försäkra inledningen av Kajanalands och nordöstra Österbottens Kalaleader-program. Inom projektets influensområde fungerar även Kainuun naisyrittäjyysleader ry från Kajanaland och Myötäle ry från nordöstra Österbotten.

Projektet grundar sig på Kajanalands och nordöstra Österbottens fiskeriprogram för åren 2007–2013. Programmets mål är att få ut produkterna på marknaden sam att förstärka och utveckla näringsgrenen. 

Teuvo Hatva som sedan början av oktober fungerat som aktivator inom projektet har redan blivit kontaktad av flera fiskare, fiskförädlare och fiskodlare inom regionen.  – Av alla frågor om investeringar och annan företagsspecifik utveckling att döma har det funnits behov av den här typen av stöd och finansiering inom branschen, konstaterar Hatva.
 
Även ordföranden för Kajanalands och nordöstra Österbottens fiskerisektion Juha Korhonen från Kuusamo ser det separata fiskeriinriktade Leader-programmet som en viktig metod att påverka utvecklingen av den regionala fiskerinäringen.

I behovsprövningen av projekten kräver principen nerifrån upp också aktivitet av aktörerna i den regionala primärproduktionen inom fiskerinäringen.  Resultatet bör vara anpassat efter aktörerna och regionerna. – Det är glädjande att man redan nu kan se en ökning av information och samarbete mellan regionerna. På den punkten ser målet ut att uppfyllas, säger Juha Korhonen. 

Närmare information:
Aktivator Teuvo Hatva
Programmet Kainuun ja Koillismaan Kalaleader, 050 434 0150, teuvo.hatva[at]oulujarvileader.com

Bild: Teuvo Hatva Medlemmarna i Kajanalands och norra Österbottens fiskerisektion besöker Kainuun kalatuotes lokaliteter efter mötet i november.

Till ingångssidan