Suomeksi
 

December 2008

4/4 2008  

Ledarartikel

Ett stor tack till alla som deltog i de regionala seminarierna!

Den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen och regionförvaltningen ordnade under tiden 13.5–31.10 allt som allt 15 seminarier om aktuella frågor som gäller det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och statsrådets redogörelse.

Seminarierna samlade sammanlagt 710 deltagare. Deltagarantalet varierade mellan 28 och 74 och i eftermiddagens förhandlingar deltog 14–34 landsbygdsexperter från olika organisationer. Behållningen av seminarierna var mycket stor även sett ur en gammal veterans synvinkel.
Läs mera

Hälsokontroll ger landsbygdsutvecklingen nya utmaningar

Kuva: Pekka Väisänen/MMMDen hälsokontroll som EU: s jordbruksministrar kommit överens om innebär tilläggsfinansiering och nya utmaningar för utvecklingen av landsbygden. Läs mera

Finansiering för gränsöverskridande samarbete från Mål 3- och ENPI-programmen

Kuva: Pekka TätiläLandsbygdens utvecklingsprojekt som inbegriper samarbete och har betydande gränsöverskridande inverkan kan få finansiering från Mål 3- och ENPI- utvecklingsprogram. Läs mera

Planeringen av fiskericentret i Kuusamo inleds med Kalaleader-medel

Kuva: Teuvo HatvaPlaneringen av fiskericentret i Kuusamo fick sitt första positiva beslut av Kajanalands och norra Österbottens Kalaleader-program. Fiskericentret i Kuusamo är ett gemensamt projekt mellan fiskare och fiskförädlare i nordöstra Österbotten. I projektet deltar fiskare, förädlare samt en frysanläggning för fisk.
Läs mera

Det är roligt på landet: Green Care-modellen ger landsbygden livskraft

Kuva: Sonja Lagerström/Hakamaan tilaSeminariet Maaseudun PARAS 2008 fördjupade sig i nya sätt att producera tjänster för landsbygden. Frågorna kring tryggandet av tjänsterna på landsbygden samlade Kommunernas hus fullt av deltagare i seminariet som hölls den 5 december.
Läs mera

Finländska Leader sprider sig i världen

Kuva: Petri RinneTiotals utländska besökargrupper som är intresserade av landsbygdens bottom up-utveckling kommer varje år för att bekanta sig med hemligheten bakom den finländska Leader-metodens framgång. ”Benchmarking” är ett effektivt sätt att börja förstå arbetssättet – en studieresa till Irland ledde till att Leader en gång i tiden spred sig också till Finland. Läs mera

Syrjäsilmällä – en studie om könsrollernas betydelse på landsbygden

Kuva: MMM kuva-arkistoKönet definierar en människa även då man egentligen inte skulle vilja se det eller inte kan se det. Publikationen Syrjäsilmällä – sukupuolen jäsennyksiä maaseudulla som utkommit i Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR:s serie lyfter fram genusfrågorna på landsbygden. Läs mera
Kuva: Ritva Pihlaja
Liiteris läsare önskas fridfull jul

och ett givande år 2009

inom utveckling av landsbygden!