Skriv ut suomeksi
 

December 2009

4/4 2009
*

Landsbygdens företagsstöd stöder tillväxten på Årets lantgård

Utnämningen Årets lantgård gick i år till Vaissi Oy, som producerar kåldolmar och förbehandlar kål för livsmedelsindustrin. Vaissi Oy:s tillväxt har också fått stöd från landsbygdens utvecklingsprogram.

Läs mer om priset för Årets lantgård: http://www.proagria.fi/vuodenmaatila/maatila.asp?TilaID=31

Från kålodlare till framgångsrik kåldolmfabrik

Vaissis familjegård odlade kål i Haapamäki, Keuru, redan på 1930-talet. Gården koncentrerade sig på kålodling ända fram till början av 1980-talet. Det lönade sig att satsa på odlingen för tack vare kålbladens utmärkta kvalitet producerar gården idag kåldolmar. Produktionen startades en gång i tiden på begäran av kundföretag. Numera köps kålen av kontraktsodlare från hela Finland och man idkar ingen egen odling längre. Kål odlas numera endast som sortprov.

Vaissi Oy har de senaste fyra åren gjort investeringar med hjälp av EU-finansiering och nationell finansiering.

Utan investeringsstöd hade man inte vågat bygga kåldolmfabriken i dess nuvarande omfattning, berättar Jaakko Vaissi som är styrelseordförande i Vaissi Oy.

Investeringar har gjorts för att bygga produktions- och hanteringsutrymmen och för inköp av maskiner och utrustning. Också förvaltnings- och kvalitetssystem för livsmedelsäkerhet som kundföretagen kräver samt en marknadsundersökning för att fastsälla produktutvecklingsbehov har genomförts med företagsstöd.

Vaissi Oy omfattar en bladfabrik som framställer förbehandlade kålblad och en kåldolmfabrik där man dagligen förädlar ungefär 50 000 kåldolmar, vilket betyder upp till 11 miljoner per år. Produktionen av kåldomar avskiljdes år 2004 till ett eget bolag. I dagens läge tillverkar företaget kåldolmar enligt 15 olika recept och vid behov ger företaget också produktutvecklingshjälp.

Den gamla kålgården har blivit ett industriföretag som har förbättrat arbetsplatssituationen i Keuru avsevärt. Företaget sysselsätter redan 50 personer. Av dess omsättning på över fyra miljoner euro exporteras 15 procent. Vaissi Oy belönades år 2006 med Mellersta Finlands INNOSUOMI-pris.

Projektets namn: Vaissi Oy:s projekt för produktionseffektivering
Realiserare: Vaissi Oy
Realiseringstid: 5.5.2006–30.6.2008
Program: Landsbygdens utvecklingsprogram för Södra och Västra Finland ELMA
TE-central: Mellersta Finlands TE-central
Sammanlagd finansiering: 145 026 euro, varav statsandelen 43 508 euro
www-sidor: http://www.vaissi.fi/
Projekthelhet: Därtill har företaget beviljats företagsstöd för utveckling av produktgrupperna åren 2003–2006 inom ramen för ALMA-programmet, samt för investeringar i förädlingsanläggningar och utvidgning av kåldolmarnas produktions- och hanteringsutrymmen.

Källa: Boken Näin tehtiin - Maaseudun kehittämisohjelmat 2000–2006. Utgivare: Jord och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket 2008. Text: Anneli Nyqvist.

Läs mer om boken: http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/tiedotearkisto/naintehtiin.html

Bild: MMM kuva-arkisto


Till ingånssida