Skriv ut suomeksi
 

December 2009

4/4 2009

Ledaren

*

Redogörelsen är en process

När det gäller att genomföra de olika landsbygdspolitiska programmen talar vi om ett nätverk där det händer en hel del samtidigt. En horisontell politiksektor kräver samarbete och målmedvetenhet. Att förbereda programmen innebar nätverksarbete, att genomföra dem krävde samarbete i ännu högre grad.

Läs Eero Uusitalo's ledaren

*

Arbetsgruppen för minskad byråkrati färdig med sitt arbete

Gruppen som hade till uppgift att diskutera byråkratin kring ansökan om företags- och projektfinansiering överlämnade sin rapport till minister Anttila. Arbetet gav många förslag till lösningar, av vilka flera kan förverkligas snabbt.

Läs mer

Nytt i 2010

*

KOKO sammanför regionutvecklarna 

I början av 2010 startar ett nytt KOKO-program, ett regionalt kohesions- och konkurrenskraftsprogram. Programmets mål är att förbättra regionernas konkurrenskraft och att utjämna skillnaderna mellan dem.

Läs mer

Nytt i 2010

*

Nya landsomfattande landsbygdsprojekt fungerar som acceleratorer

TE-centralerna valde i november fyra nya landsomfattande landsbygdsprojekt. Med valen lyfte man fram bland annat ny beredskap för hästbranschen. Genom utvecklingsprojekten ville man främja energisparande inom lantbruk och skogsbruk inom reformer. Projekten inleds i början av år 2010.

Läs mer

Det händer

*

Seminariet Maaseudun Paras: sektorgränserna måste sprängas

Seminariet Maaseudun Paras påvisade att sektorgränserna ofta förhindrar att landsbygdens tjänster produceras på bästa möjliga sätt. Kommunsammanslagningarna utgör en risk för arrangerandet av tjänster.

Läs mer

Det händer

*

Närmat, kommunal matservice och framgångshistorier från livsmedelsbranschen i norra Savolax

Det riksomfattande livsmedelsföretagarseminariet lockade ett hundratal företagare och utvecklare till Kuopio.

Läs mer

*

Landsbygdens företagsstöd stöder tillväxten på Årets lantgård

Utnämningen Årets lantgård gick i år till Vaissi Oy, som producerar kåldolmar och förbehandlar kål för livsmedelsindustrin. Vaissi Oy:s tillväxt har också fått stöd från landsbygdens utvecklingsprogram.
Läs mer

*

Landsbygd.fi förnyas

Landsbygd.fi är webbplatsen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som öppnar en port till landsbygden. Webbplatsen är en mötesplats för landsbygdens utvecklare. Den förnyade sajten Landsbygd.fi betjänar sina användare ännu bättre som ett lager där landsbygdsinformation samlas och som ger vidare handledning.

Läs mer

*

Kalven Elmus julhälsning

 

Landsbygdsutvecklingsenhetens kalv Elmu mår bra och växer med rasande fart. Elmu bor i en kätte i den varma delen av ladugården tillsammans med fyra jämnåriga kamrater och väntar på sin 1-årsdag i januari.

Elmu är en östfinländsk lantrasko vid Seppälä lantbruksskola. Djuren har flyttats till gården från Sukevas fängelse.
 
Till julförberedelserna hör att resa en julgran i ladugården till glädje för både djur och arbetstagare. Före jul utlyser studentpastorn julfrid för gårdens djur och studerande.

God jul och gott nytt år till Liiteris läsare!