Tulosta
  20.10.2010

Kunnianhimoinen tavoite, hienoja tuloksia!

Kuva: Jouni Taivainen.

Kesän 2010 tuloksia ja inventointeihin liittyviä kokemuksia sekä näkemyksiä käsittelevä avoin seminaari järjestetään Suomen Ilmailumuseossa Vantaalla.

Inventoinneissa löytyi yli tuhat uutta kohdetta

Metsähallituksessa käynnistyi keväällä 2010 monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on Kansallisen metsäohjelman mukaisesti kartoittaa valtion metsien kulttuuriperintö.

Tänä kesänä kenttätöitä on eri puolilla Suomea tehnyt kuusi arkeologivetoista työparia. Metsätalousmaita on inventoitu noin 390 000 hehtaaria ja uusia kohteita on kartoitettu yli tuhat. Kohteet ajoittuvat varhaiselta kivikaudelta toisen maailmansodan jälkeiselle ajalle. Löydöt kuvastavat metsäalueiden pitkäaikaista ja monipuolista käyttöä.

Kulttuuriperintöinventointeja on nyt ensimmäistä kertaa tehty laajamittaisesti myös talousmetsissä. Vastaavaa työtä on Metsähallituksessa tehty kansallispuistoissa ja suojelualueilla säännöllisesti jo vuodesta 2006. Niistä saadut kokemukset ja tietotaito ovatkin olleet hyvä perusta nyt käynnistyneelle projektille.

Metsien kulttuuriperintö on varsin laaja ja vielä hieman vakiintumatonkin käsite. Inventoinnissa pyritään kattavaan ja ennakkoluulottomaan otteeseen, koska metsien kätköistä voi paljastua paljon ennalta odottamatontakin kulttuuriperintöä. Lähtökohdan kartoituksille antavat muinaismuisto-, rakennusperintö- sekä maankäyttö- ja rakennuslakien ja metsäsertifioinnin velvoitteet.

Tavoitteena on saada metsien kulttuuriperinnöstä ja maankäytön historiasta hyvä kokonaiskuva ja turvata siten kohteet metsien käytön kaikissa vaiheissa. Lisäksi tuloksia voidaan käyttää mm. metsien virkistyskäytössä ja tutkimuksessa.

Lämpimästi tervetuloa!

Seminaarin ohjelma

Hankkeen yhteyshenkilöt Metsähallituksessa:

  • Ympäristöpäällikkö Petri Heinonen, metsätalous
  • Erikoissuunnittelija Jouni Taivainen, projektipäällikkö, Länsi- ja Itä-Suomi, jouni.taivainen(at)metsa.fi, puh. 0205 64 5226
  • Erikoissuunnittelija Hans-Peter Schulz, Pohjanmaa,
    hans-peter.schulz(at)metsa.fi, puh. 0205 64 6003
  • Erikoissuunnittelija Taisto Karjalainen, Länsi-Lappi, taisto.karjalainen(at)metsa.fi, puh. 0205 64 4695
  • Erikoissuunnittelija Anu Vauramo, luontopalvelut, anu.vauramo(at)metsa.fi, puh. 0205 64 4327. 

Palaa etusivulle