Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
29.4.2015 
 

Inspire-toimeenpanoa Suomessa ja Euroopassa


 

Suomalaiset osallistuvat aktiivisesti komission Inspire-työhön

Komissiossa Inspire-direktiivin toimeenpanoa edistetään poliittisessa (MIG-P) ja teknisessä (MIG-T) MIG-työryhmässä (INSPIRE Maintenance and Implementation Group), joihin osallistuvat Panu Muhli ja Jari Reini Inspire-sihteeristöstä sekä Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Käytännön tekninen toteutus tehdään teknisen ryhmän hallinnoimissa työryhmissä. Suomalaisia on mukana neljässä eri työryhmässä. Ilkka Rinne Spatineo Oy:sta vetää validointia ja yhteentoimivuutta koskevaa MIWP-5-työryhmää. Esa Tiainen Maanmittauslaitokselta on mukana rekistereitä ja rekisteripalveluja koskevassa MIWP-6-työryhmässä. Jukka Rahkonen vetää hilapalveluja koskevaa alaryhmää latauspalveluja koskevassa MIWP-7-työryhmässä. Teemakohtaisia tietotuotteita koskevassa MIWP-14-työryhmässä Lena Hallin-Pihlatie Suomen ympäristökeskuksesta vetää maankäyttöä ja maanpeitettä koskevaa ryhmää ja Jouni Vuollo maaperätieteitä koskevan ryhmän mineraalivaroja koskevaa alaryhmää.

Kerätyt seurantatiedot lähetetään 15.5.2015 komissiolle

Inspire-sihteeristö keräsi alkuvuonna paikkatietojen seurantatiedot vuoden 2014 osalta paikkatietoa tuottavilta viranomaisilta. Seurantatiedot lähetetään komissiolle 15.5.2015, jota ennen ne hyväksytetään paikkatietoasiain neuvottelukunnalla. Tämän jälkeen tiedot julkaistaan Paikkatietoikkunassa.

Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitys käynnistyy

Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitys käynnistyy toukokuun aikana. Pohjana päivitykselle toimii kesällä 2013 valmistunut paikkatiedon viitearkkitehtuurin luonnos (versio 0.8) ja valtiovarainministeriössä valmisteltu viitearkkitehtuurien harmonisointimalli. Luonnos perustuu Inspire-direktiiivin mukaiseen paikkatietoarkkitehtuuriin.

Valtiovarainministeriö on kilpailuttanut paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitystyön. Tarjouskilpailu päättyi 9.4.2015. Konsultiksi valittiin KPMG. Viitearkkitehtuuria valmistellaan yhteistyössä paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennetun sihteeristön kanssa. Tavoitteena on, että paikkatiedon viitearkkitehtuuri on valmis vuoden 2015 loppuun mennessä.