Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
29.4.2015 
 

Kansallisten tietotuotteiden valmistelu etenee


 

Koulutuksessa 16.4.2015 pohdittiin tietotuotteita ja yksilöiviä tunnuksia

Inspire-sihteeristö järjesti torstaina 16.4.2015 koulutuksen tietotuotteista ja yksilöivistä tunnuksista. Panu Muhli Inspire-sihteeristöstä esitteli Inspire-toimeenpanon tilanteen.  Lena Hallin-Pihlatie Suomen ympäristökeskuksesta ja Roope Tervo Ilmatieteen laitokselta esittelivät organisaatioidensa tietotuotetyötä. Kai Koistinen ja Esa Tiainen esittelivät valmisteilla olevan paikkatiedon yksilöivien tunnusten JHS-suosituksen sisällön ja toimeenpanosuunnitelman. Esitykset ovat saatavilla Paikkatietoikkunassa.

Esitysten jälkeen jakaannuttiin keskustelemaan kahteen työpajaan. Tietotuote-työpajassa pohdittiin skenaarioita, miten tietotuotteet tulisi toteuttaa, ja laadittiin tietotuotetyölle etenemissuunnitelma. Skenaarioista parhaaksi nähtiin tietotuotteiden laajentaminen kansallisesti sovittavalla tavalla. Etenemissuunnitelman mukaan tietotuotteiden tulisi vuonna 2020 olla helposti hyödynnettäviä ja Inspire-direktiivin vaatimusten mukaisia kansallisia tietotuotteita.

Yksilöiviä tunnuksia käsitelleessä työpajassa mietittiin, mitä hyviä ja huonoja puolia tunnusten käyttöönotossa on. Yksilöivien tunnuksien vahvuuksina ja mahdollisuuksina nähtiin päällekkäisen tiedon keruun ja ylläpidon ja sitä kautta myös mahdollinen virheiden väheneminen sekä tiedon linkityksen ja versionhallinnan helpottuminen. Heikkouksina ja uhkina nähtiin erityisesti reaalimaailman kohteiden yksilöinnin sekä paikkatietokohteiden elinkaarisääntöjen toteuttamisen haasteellisuus. Pelkona oli myös, ettei yksilöiviä tunnuksia oteta käyttöön riittävän laajasti, jolloin niillä saavutettavat hyödyt jäävät vähäisiksi.

Tietotuotesuunnitelmien päivitys alkaa liitteen I osalta

Liitteen I ryhmien osalta tietotuotesuunnitelmat ovat valmistuneet jo vuonna 2010. Ne ovat vanhentuneet muun muassa muuttuneiden Inspire-vaatimusten takia. Tästä johtuen tietotuoteryhmät on kutsuttu koolle päivittämään tietotuotesuunnitelmia. Päivitystyön on tarkoitus valmistua 30.9.2015 mennessä.

Liitteen II-III osalta tietosuunnitelmat valmistuivat suurimmaksi osaksi vuoden 2014 aikana. Muutama puuttuva suunnitelma viimeistellään työryhmissä tai konsulttityönä.

Komission verkkopalvelussa pohditaan teemakohtaisia kysymyksiä

Tietotuotetyö etenee teemoittain. Samat kysymykset nousevat esiin eri jäsenmaissa. Tätä varten komissio on avannut sähköisen Thematic Clusters Collaboration Platform -työtilan, jossa käytävät keskustelut on jaettu yhdeksään eri teemaklusteriin. Klusterit kattavat kaikki Inspire-direktiivin 34 teemaa.  Kysymysten lisäksi työtilan jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään tietotuotteiden toteuttamisesta. Työtila on kaikille avoin ja maksuton. Rekisteröityminen onnistuu täällä. Tervetuloa!