Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
29.4.2015 
 

Paikkatietoverkoston kärkiteemat käynnistyivätVuonna 2015 Paikkatietoverkostolla on viisi kärkiteemaa: Strategia ja viestintä, Paikkatieto Suomen kilpailukyvyn edistäjänä, Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja paikkatietoinfrastruktuuri, Paikkatiedon laadunhallinta sekä Paikkatietoalan yhteisen katto-organisaation valmistelu. Kärkiteemojen työ on käynnistynyt kevään aikana.

Strategia ja viestintä -teema seuraa strategian toimeenpanoa

Strategia ja viestintä -kärkiteemassa edistetään kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa. Lähtökohtana ovat strategiaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan avoimesti kaikkien käytössä olevalla työkalulla. Lisäksi luodaan verkosto strategian jalkauttamiseksi ja pyritään hyödyntämään strategiaa tiedolla johtamisessa. Viestinnän suunnittelussa tausta-aineistona hyödynnetään vuonna 2014 valmistunutta paikkatiedon viestintäselvitystä. Strategian toimeenpanon seurantaa tehdään yhteistyöllä kaikille avoimissa työpajoissa, joista seuraava on tiistaina 2.6.2015 kello 9-12.  Kärkiteeman puheenjohtajina toimivat Anna Mustajoki Tampereen kaupungilta ja Riitta Teiniranta Suomen ympäristökeskuksesta.

Kilpailukyky-teema kerää esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä

Paikkatieto Suomen kilpailukyvyn edistäjänä -kärkiteemassa edistetään Suomen paikkatietoalan yritysten tunnettavuutta ja sitä kautta kansainvälistymistä. Kärkiteemassa kerätään asiakasesimerkkejä eri organisaatioista Paikkatietoikkunaan ja esitellään paikkatietoa eri tilaisuuksissa sekä alan että Suomen rajojen ulkopuolella. Näin potentiaaliset hyödyntäjät saavat tietoa paikkatiedon mahdollisuuksista. Kärkiteeman puheenjohtajana toimii Juha Saarentaus Sito Oy:sta. Kärkiteema toimii kiinteässä yhteistyössä paikkatietoklusteri FLIC:n kanssa.

Palveluarkkitehtuuri-teema kehittää paikkatiedoille palveluväylää

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja paikkatietoinfrastruktuuri -kärkiteema selvittää paikkatietojen mallinnustapojen ja tiedonhakurajapintojen hyödyntämistä kansallisen palveluväylän osana. Taustalla ovat Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hanke ja Paikkatiedot palveluväylässä -hanke. Kärkiteemassa järjestetään vuonna 2015 kaksi työpajaa, joista ensimmäinen on 13.5.2015 Maanmittauslaitoksella. Lisäksi kärkiteema julkaisee uutiskirjeitä hankkeiden etenemisestä. Kärkiteeman puheenjohtajana toimii Lassi Lehto Maanmittauslaitokselta.

Laadunhallinta-teema pohtii parhaita käytäntöjä

Paikkatiedon laadunhallinta -kärkiteemassa tavoitteena on paikkatiedon laatuun liittyvien parhaiden käytäntöjen ja laadunhallinnan parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja niistä viestiminen.  Aloitustilaisuudessa 24.2.2015 keskusteltiin tavoitteista. Seuraavassa kokouksessa 20.5.2015 kello 13-16 valmistellaan jatkotoimenpiteitä. Jos haluat osallistua valmisteluun, niin lähetä sähköpostia Kai Koistiselle (kai.koistinen(at)maanmittauslaitos.fi). Tavoitteena on järjestää vuonna 2015 ainakin yksi työpaja, jossa esitellään laadunhallinnan parhaita käytäntöjä. Ehdolla on myös työkalun kehittäminen laadun testaukseen vuonna 2016. Työkalu toteutettaisiin avoimella lähdekoodilla. Kärkiteeman puheenjohtajana toimii Antti Jakobsson Maanmittauslaitokselta.

Yhteistyömalli-teemassa miettii yhdistyksille uutta katto-organisaatiota

Paikkatietoalan yhteistyömallin valmistelu -kärkiteema valmistelee eri paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation perustamista. Katto-organisaation avulla on tarkoitus tehostaa yhdistysten toimintaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta paikkatietoalan edistämiseksi. Työnimenä katto-organisaatiolle on ”Geoforum Finland”. Vuoden 2015 sovitaan mahdollisen yhteistyöelimen tavoitteista ja tehtävistä sekä selvitetään rahoitusmalleja ja verkkosivujen perustamista. Toukokuussa järjestetään kutsutilaisuus eri yhdistyksille, jossa keskustellaan katto-organisaation mahdollisuuksista. Kärkiteeman puheenjohtajana toimii Paikkatietoverkoston puheenjohtaja Kimmo Soukki Bentley Systems Finland Oy:sta.