Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
29.4.2015 
 

Paikkatietoa hyödynnetään eri projekteissa

Kansallinen maastotietokanta: Maastotiedot kootaan yhteen palveluun

Kansallinen maastotietokanta -hankkeessa valmistellaan kansallisen maastotietokannan perustamista. Maanmittauslaitos käynnisti neljä vuotta kestävän hankkeen helmikuussa 2015. Maastotietokantaan tullaan kokoamaan yhteiseen tietomalliin ja tietokantaan eri viranomaisten tuottamat perusgeometriat rakennuksista, tiestöstä, vesistöstä, korkeussuhteista, maanpeitteestä ja nimistöstä. Taustalla on maa- ja metsätalousministeriön tekemä Maastotietojärjestelmä 2030 -selvitys sekä eri paikkatietoon liittyvät kansainväliset standardit.

Hankkeessa on käynnistynyt kolme eri projektia. Rakennuspilotissa testataan kansallisen maastotietokannan ensimmäistä versiota rakennusten osalta. Maanmittauslaitoksen lisäksi projektissa ovat mukana Tampereen ja Kajaanin kaupungit. Laadunhallinta-projektissa valmistellaan kansalliselle maastotietokannalla laatumääritykset ja -prosessit. Yhteisten tunnusten määrittelyprojektissa määritellään tarvittavat tunnusyhteydet eri järjestelmien välille. Lisää projekteja tullaan käynnistämään tulevina vuosina. Hankkeelle perustettavien verkkosivujen kautta pääsee tulevaisuudessa ilmoittautumaan mukaan työhön.

ELF: Eurooppalaiset kartta-aineistot viedään yhteen palveluun

European Location Framework -projektin (ELF) tavoitteena on luoda yhteinen karttapalvelu, josta ovat saatavilla eurooppalaiset peruspaikkatiedot. Paikkatietojen tulee olla harmonisoituja, yhteen sovitettuja maiden rajoilla, laatuvaatimukset täyttäviä, tietoturvallisia ja saatavilla yhden alustan kautta. Projekti on etenemässä kohti maaliaan.

Syyskuussa 2015 on tarkoitus julkaista seuraava testiversio, jossa Oskari-alustalla esitetään pohjakartat Alankomaista, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta sekä ELF/Inspire-vaatimusten mukaisia latauspalveluja. Testiversiossa on käytössä myös georeferointi nimistön ja osoitteiden avulla. Projektiin on tulossa mukaan 10 uutta maata, jolloin projektissa tulee olemaan mukana 20 maata. Lisäksi kolme maata on ilmoittanut tuovansa aineistojaan mukaan karttapalveluun.

Suomen osalta kansalliset palvelut ovat valmistumassa. Ensimmäisinä Inspire-vaatimusten mukaisia palveluina valmistuvat nimistö, rakennukset, maanpeite, kiinteistörajat ja hallintorajat. Maanmittauslaitos on aloittamassa neuvottelut näiden aineistojen julkaisemiseksi.

Arctic SDI: Arktiselle alueelle kehitetään yhteistä karttapalvelua

Arctic Spatial Data Infrastructure-projektin (Arctic SDI) tavoitteena on luoda arktisen alueen paikkatietoportaali. Portaalissa esitellään kartta-aineistoja muun muassa ympäristön tilasta. Niitä tuottavat eri arktisella alueella toimivat organisaatiot, kuten The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) ja BarentsWatch. Projektissa ovat mukana karttalaitokset Islannista, Kanadasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Näiden maiden tuottama karttasarja toimii portaalissa taustakartta-aineistona.

Karttapalvelussa on mahdollista käyttää hakutoimintoja ja julkaista verkkosivulle upotettavia karttoja, kuten muissakin Oskari.org-ohjelmistoon pohjautuvissa karttapalveluissa. Tulevaisuudessa karttapalvelun toiminnallisuutta ja tietosisältöjä tullaan laajentamaan. Tämän hetkinen versio on testattavissa täällä.