Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
29.4.2015 
 

Standardointia ja suosituksia

SFS:n seminaarissa tutustuttiin älykaupunkeihin

Suomen Standardoimisliitto SFS järjesti tiistaina 14.4.2015 seminaari ”Smart Cities - nyt ja huomenna”. Esityksissä tutustuttiin älykaupunkeihin liittyvään työhön ja siinä käytettäviin standardeihin. Ajankohtaisten standardointikuulumisten lisäksi osallistujat kuulivat käytännön esimerkkejä, miten standardeja voidaan hyödyntää. Esitykset ovat katsottavissa täällä.

Yksilöivien tunnusten JHS-suositus valmistuu syksyllä

Paikkatiedon yksilöiville tunnuksille valmistellaan JHS-suositusta. Tavoitteena on määritellä ja vakiinnuttaa kansallisesti yhtenäinen rakenne paikkatietojen URI-tunnuksille. Suosituksen mukaiset tunnukset täyttävät Inspire-direktiivin vaatimukset yksilöiville tunnuksille, mutta niitä voidaan soveltaa myös muille tiedoille.  Yksilöivien tunnusten käyttö tehostaa tietojen uudelleenkäyttöä ja mahdollistaa eri lähteistä tulevan tiedon keskinäisen linkittämisen.

Suosituksen valmistelu on edennyt viimeistelyvaiheeseen. Toinen palautekierros on päättynyt. Suositusta valmisteleva työryhmä päivittää suositusluonnoksen saatujen palautteiden perusteella. Päivitysten valmistuttua suositus viedään julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) hyväksyttäväksi. Hyväksynnän jälkeen suositus on valmis julkaistavaksi syksyn 2015 aikana.