Tulosta
 
 
29.4.2015 
 
Paikkatietoverkoston katsaus kertoo ajankohtaisista asioista paikkatietoalalla. Sen toimittaa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa toimiva Inspire-sihteeristö.

Katsaus julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se lähetetään sähköpostitse Paikkatietoverkoston jäsenille ja julkaistaan Paikkatietoikkunassa.

Tapahtumissa tavataan

5.5.2015 Miten Inspire etenee Suomessa ja Saksassa? Seuraa verkkoseminaaria.

7.5.2015 Hyödynnätkö paikkatietoja? Osallistu koulutukseen.
Ilmoittautuminen on päättynyt, mutta lähetä sähköpostia inspire(at)maanmittauslaitos.fi.

20.-21.5.2015 Oletko paikkatietoalan tutkija? Verkostoidu Geoinformatiikan tutkimuspäivillä.

25.-29.5.2015 Työskenteletkö Inspiren parissa? Tapaa kollegojasi Inspire-konferenssissa.

Inspire-toimeenpanoa Suomessa ja Euroopassa

 • Suomalaiset osallistuvat aktiivisesti komission Inspire-työhön
 • Kerätyt seurantatiedot lähetetään 15.5.2015 komissiolle
 • Paikkatiedon viitearkkitehtuurin päivitys käynnistyy
Lue lisää

Kansallisten tietotuotteiden valmistelu etenee

 • Koulutuksessa 16.4.2015 pohdittiin tietotuotteita ja yksilöiviä tunnuksia
 • Tietotuotesuunnitelmien päivitys alkaa liitteen I osalta
 • Komission verkkopalvelussa pohditaan teemakohtaisia kysymyksiä
Lue lisää

Paikkatietoverkoston kärkiteemat käynnistyivät

 • Strategia ja viestintä -teema seuraa strategian toimeenpanoa
 • Kilpailukyky-teema kerää esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä
 • Laadunhallinta-teema pohtii parhaita käytäntöjä
 • Palveluarkkitehtuuri-teema kehittää paikkatiedoille palveluväylää
 • Yhteistyömalli-teemassa miettii yhdistyksille uutta katto-organisaatiota
Lue lisää

Paikkatietoa hyödynnetään eri projekteissa

 • Kansallinen maastotietokanta: Maastotiedot kootaan yhteen palveluun
 • ELF: Eurooppalaiset kartta-aineistot viedään yhteen palveluun
 • Arctic SDI: Arktiselle alueelle kehitetään yhteistä karttapalvelua
Lue lisää

Standardointia ja suosituksia

 • SFS:n seminaarissa tutustuttiin älykaupunkeihin
 • Yksilöivien tunnusten JHS-suositus valmistuu syksyllä
Lue lisää