Tulosta
 
 
17.6.2015 
 
Paikkatietoverkoston katsaus kertoo ajankohtaisista asioista paikkatietoalalla. Sen toimittaa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksessa toimiva Inspire-sihteeristö.

Katsaus julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se lähetetään sähköpostitse Paikkatietoverkoston jäsenille ja julkaistaan Paikkatietoikkunassa.

Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri kehittyy

 • Paikkatiedon viitearkkitehtuuri päivitetään vuoden 2015 aikana
 • Paikkatietoa koskeva lainsäädäntö uudistuu
 • JHS-suositusluonnos yksilöivistä tunnuksista valmistui

Lue lisää

Inspiressä luodaan eurooppalaista paikkatietoinfrastruktuuria

 • MIG-ryhmissä päätetään Inspire-asioista
 • Tulkinta paikkatietopalveluista on valmistumassa
 • Seurantatiedot vuodelta 2014 on lähetetty EU-komissiolle
 • Asiantuntijat ympäri Eurooppaa tapasivat Inspire-konferenssissa

Lue lisää

Tietotuotteet yhtenäistävät paikkatietoja

 • Tietotuotesuunnitelmien päivitys on alkanut liitteen I osalta
 • Kansalliset tietotuotteet
 • Tietotuotteita pohditaan teemoittain verkossa
Lue lisää

Sanastotyössä sovitaan yhteisistä käsitteistä

 • Paikkatieto-ontologia on lisätty Finto-palveluun
 • Analyysin käsitteitä kerätään Geoinformatiikan sanastoon
Lue lisää

Paikkatietoverkosto pohtii yhdessä paikkatietoasioita

 • Paikkatiedot ovat mukana palveluväylässä
 • Laatu haltuun ja paikkatiedot paremmiksi työpajassa 22.10.2015
 • Alan monille verkostoille etsitään yhteistyömallia
 • Paikkatiedon paikkaa hallitusohjelmassa etsitään 27.8.2015
 • Paikkatietoikkuna kokoaa asiakasesimerkit yhteen
 • Strategiaa uusille aloille: paikkatieto koulutuksessa ja terveydenhuollossa
Lue lisää

Paikkatietoihmiset tapaavat verkossa ja tapahtumissa

 • Seuraa paikkatietoasioita sosiaalisessa mediassa
 • Tule mukaan tapahtumiin syksyllä 2015
Lue lisää