Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
17.6.2015 
 

Inspiressä luodaan eurooppalaista paikkatietoinfrastruktuuria

Jäsenmaat tekevät Inspire-yhteistyötä MIG-ryhmässä

MIG-ryhmässä (Maintenance and Implementation Group) eri jäsenmaiden edustajat sopivat asetusten ja teknisten ohjeiden päivityksestä sekä uusista toimeenpanoa edistävistä hankkeista. Ryhmä on jakautunut poliittiseen MIG-P-ryhmään ja tekniseen MIG-T-ryhmään.

MIG-P-ryhmä ohjaa MIG-T-ryhmää, priorisoi työohjelman työaiheita ja hyväksyy työaiheet tehtäväksi. MIG-P-ryhmässä Suomea edustavat Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä ja Panu Muhli Maanmittauslaitokselta.

MIG-T-ryhmä keskustelee Inspire-direktiivin toimeenpanosta ja ylläpidosta teknisellä tasolla sekä ohjaa MIG-P-ryhmän hyväksymien työaiheiden työstämistä työryhmissä. MIG-T-ryhmässä Suomea edustavat Vertanen ja Jari Reini Maanmittauslaitokselta. Suomalaisia on mukana useissa eri työryhmissä.

Tulkinta paikkatietopalveluista on valmistumassa

Paikkatietopalvelut ovat Inspire-direktiivin täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti ”toimintoja, joita voidaan suorittaa käsittelemällä paikkatietoaineistojen sisältämiä paikkatietoja tai niihin liittyvää metatietoa tietokonesovelluksen avulla”. Paikkatietopalveluissa käsitellään Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa paikkatietoa.

Tarkemmin paikkatietopalveluja koskevat vaatimukset on kerrottu muutoksessa asetukseen verkkopalveluista (1311/2014), muutoksessa asetukseen paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteen toimivuudesta (1312/2014) sekä teknisessä ohjeessa paikkatietopalveluista.

Ohjeistusta paikkatietopalveluista tullaan vielä päivittämään komission toimesta. Paikkatietopalveluista tullaan tekemään kansallinen tulkinta, kun komission ohjeistus on valmistunut.

Seurantatiedot vuodelta 2014 on lähetetty EU-komissiolle

Kansalliset Inspire-seurantatiedot vuodelta 2014 on lähetetty komissiolle 15.5.2015. Yhteenveto seurantatiedoista on esitelty edellisessä paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokouksessa. Seurantatiedot (html, xml) sekä yhteenveto (pdf) niistä ovat luettavissa Paikkatietoikkunassa.

Asiantuntijat ympäri Eurooppaa tapasivat Inspire-konferenssissa

Inspire-asiantuntijat ympäri Eurooppaa tapasivat 25.29.5.2015 vuosittain järjestettävässä Inspire-konferenssissa. Tällä kerralla konferenssi järjestettiin Lissabonissa Portugalissa Geospatial World Forum -konferenssin yhteydessä.

Trendejä olivat muun muassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö (Public Private Partnership), menestystarinat Inspire-direktiivin hyödyntämisestä, mikrosatelliitit, digitaaliset yhteismarkkinat (Digital Single Market) sekä julkishallinnon palvelujen yhteentoimivuus suhteessa kansalliseen toimeenpanoon.

Konferenssiin osallistui runsaasti suomalaisia. Osallistujia oli ainakin Maanmittauslaitokselta, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Liikennevirastosta, Ilmatieteen laitokselta, Tilastokeskukselta, Geologian tutkimuskeskuksesta, Espoon kaupungilta, Spatineo Oy:sta sekä Tekla Oy:sta. Suomalaisilla oli kymmenkunta esitystä konferenssissa. Lisäksi Oskari-ohjelmistosta pidettiin työpaja, johon osallistui 30-40 henkilöä.

Esitysmateriaalit on saatavilla konferenssin sivuilla.