Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
17.6.2015 
 

Tietotuotteet yhtenäistävät paikkatietoja

Tietotuotesuunnitelmien päivitys on alkanut liitteen I osalta

Inspire-direktiiviin liitteen I mukaisten kansallisten tietotuotesuunnitelmien päivitys on käynnistynyt. Päivitykset tehdään tietotuoteryhmissä koollekutsujien johdolla. Eri organisaatioiden asiantuntijat voivat ilmoittautua tietotuoteryhmiin lomakkeella. Asiantuntijat voivat esittää lomakkeella myös toiveita tietotuotteiden tietosisällöstä.

Kansallisten tietotuotteiden osalta mietitään skenaarioita

Tietotuotetyössä lähtökohtana ovat Inspire-direktiivin vaatimusten mukaiset tietotuotteet. Näitä on kuitenkin mahdollista soveltaa kansallisten tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä mietitään, miten Suomessa tulisi toimia. Tavoitteena on vastata kansallisiin käyttötarpeisiin siten, että tietotuotteista olisi mahdollisimman paljon hyötyä käyttäjille ja toisaalta direktiivin vaatimukset täyttyisivät.

Mahdolliset skenaariot kansallisista tietotuotteista on kuvattu 16.4.2015 järjestetyn työpajan muistiossa.

Skenaariot ovat:
  • Kukin organisaatio laatii omat Inspire-tietotuotteensa. Tietotuotteet laaditaan puhtaasti Inspire-direktiivin vaatimusten mukaisesti.
  • Laaditaan yhteiset Inspire-tietotuotteet teemakohtaisesti. Tietotuotteet laaditaan puhtaasti Inspire-direktiivin vaatimusten mukaisesti.
  • Laajennetaan yhteisiä teemakohtaisia Inspire-tietotuotteita kansallisilla tarpeilla.
  • Muokataan organisaatioiden tietotuotteet vastaamaan Inspire-tietotuotteita ja laajennetaan niitä tarvittaessa. Kukin organisaatio laatii omat tietotuotteensa.
Eniten kannatusta on saanut skenaario, jossa Inspire-yhteensopivat tuotteet rakennetaan tekemällä Inspire-teemoihin kansalliset laajennokset. Paikkatiedon tuottajat ja hyödyntäjät sopivat kansallisista teemakohtaisista tietomalleista ja niitä vastaavista tietotuotteista. Työssä huomioidaan sekä käyttäjätarpeet että Inspire-direktiivin vaatimukset tietotuotteille. Tämän jälkeen aineistoita laaditaan yhteistyössä kansalliset tietotuotteet, joissa voi olla kohteita yhdestä tai useammasta teemasta. Hyödyntäjät voivat käyttää joko kansallista tietotuotetta tai Inspire-vaatimusten mukaista tietosisältöä. Tietotuotteet ovat saatavilla rajapintojen kautta helppokäyttöisessä muodossa. Haasteena skenaariossa on tietotuotteiden toteuttamiseen tarvittava suuri työmäärä ja resurssien mahdollinen puute.

Teemakohtaisissa ryhmissä vaihdetaan kokemuksia tietotuotteista

Euroopan Unionin tasolla tietotuotteita valmistellaan teemakohtaisissa tietotuoteryhmissä, jotka ovat avoimia kaikille. Ryhmissä jaetaan kokemuksia Inspire-tietotuotteiden toteuttamisesta eri jäsenmaissa. Ryhmien jäsenillä on myös mahdollisuus ehdottaa muutoksia Inspire-tietomalleihin. Ryhmiin kaivataan asiantuntijoita eri jäsenmaista. Käy ilmoittautumassa osoitteessa: https://themes.jrc.ec.europa.eu/.