Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
17.6.2015 
 

Sanastotyössä sovitaan yhteisistä käsitteistä

Paikkatieto-ontologia on lisätty Finto-palveluun

Paikkatieto-ontologian ensimmäinen versio on julkaistu Finto-palvelussa kesäkuussa 2015. Ontologia sisältää noin 650 paikkatietoon liittyvää käsitettä. Käsitteet ovat peräisin Geoinformatiikan sanastosta (220 käsitettä) ja Paikkatietohakemistosta hakusanastosta.

Vuoden 2015 aikana ontologiaa laajennetaan Inspire-direktiivin kohdeluokkatason käsitemäärittelyillä. Ne kattavat noin 400 käsitettä yli 30 paikkatietoteemasta. Käsitteet löytyvät tietotuotemäärittelyistä. Lisäksi analyysikäsitteet viedään myöhemmin ontologiaan.

Ontologia-hankkeesta vastaavat Maanmittauslaitos ja Sanastokeskus TSK.

Analyysin käsitteitä kerätään Geoinformatiikan sanastoon

Paikkatietoanalyysiin liittyviä käsitteitä kerätään Geoinformatiikan sanastoon vuoden 2015 aikana. Analyysikäsitteet tullaan keräämään omaan lukuunsa. Käsitteet koskevat visuaalisia (mm. teemakartat, luokittelut) ja laskennallisia analyyseja (mm. tunnusluvut, vyöhykkeet, yhdiste ja leikkaus).

Työ käynnistyi kesäkuussa aloituskokouksella. Seuraava kokous on torstaina 13.8. kello 1316 Maanmittauslaitoksella.  Kaikki sanastotyöstä ja paikkatietoanalyyseista kiinnostuneet ovat tervetulleita kokoukseen. Ilmoittaudu viimeistään 10.8. sähköpostitse osoitteeseen inspire(at)maanmittauslaitos.fi. Sanastotyötä tehdään Sanastokeskus TSK:n terminologi Riina Kosusen johdolla.