Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
23.10.2015 
 

JHS 193 -suositus ”Paikkatiedon yksilöivät tunnukset” on hyväksytty

JHS 193 -suositus ”Paikkatiedon yksilöivät tunnukset” on hyväksytty julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kokouksessa syyskuussa. Suosituksessa kuvataan tunnusten rakenne ja annetaan ohjeet tunnusten muodostamiseksi. Suosituksen mukaiset tunnukset täyttävät samalla Inspire-direktiivin vaatimukset yksilöivistä tunnuksista paikkatiedon yhteiskäytön lisäämiseksi.

Yksilöivä tunnus on muotoa:
http://{verkkotunnus}/{tunnustyyppi}/{aineistotunnus}/{paikallinen tunnus}[/{versiotunnus}], jossa
  • Verkkotunnus on aina paikkatiedot.fi.
  • Tunnustyyppi on so (paikkatietokohde), def (käsite) tai id (reaalimaailman kohde).
  • Aineistotunnus on Inspire-sihteeristöltä saatava seitsennumeroinen numerosarja, joka yksilöi paikkatietoaineistot kansallisella tasolla.
  • Paikallinen tunnus on tiedon yksilöivä tunnus aineiston sisällä. Tiedontuottaja vastaa paikallisista tunnuksista.
  • Vapaaehtoisen versiotunnuksen perusteella erotetaan eri versiot toisistaan. Versionhallinnassa on huomioitava paikkatietokohteiden elinkaarisäännöt.
Tiedontuottaja perustaa palvelun, joka vastaa paikkatiedot.fi -uudelleenohjauspalvelun kautta tuleviin tunnuspyyntöihin. Vastauksena palautetaan kohteeseen tai käsitteeseen liittyvä tietosisältö saatavilla olevissa formaateissa. RDF-formaattia suositellaan käytettäväksi Linkitetyn tiedon (Linked Data) periaatteiden mukaisesti.

Kuva: Tunnuspyyntöjen ohjaaminen paikkatiedot.fi -palvelun kautta tiedontuottajan palveluun

Yksilöivät tunnukset helpottavat eri tietolähteissä olevan tiedon hyödyntämistä ja yhdistelyä yli organisaatiorajojen. Ne helpottavat tiedon uudelleenkäyttöä ja mahdollistavat päällekkäisten rekisterien ja tiedonkeruun vähentämisen.