Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
23.10.2015 
 

Paikkatietoverkostossa tapahtuu

Paikkatietoverkostossa on tänä vuonna viisi eri kärkiteemaa. Kärkiteemojen järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Vuosikokoukseen 10.12. saamme kansainvälisiä vieraita. Tervetuloa!Strategia ja viestintä -kärkiteemassa edistetään kansallisen paikkatietostrategian toimeenpanoa ja viestintäselvityksen tavoitteita. Strategian toimeenpanon tilannetta on selvitetty kaikkien avoimesti käytettävissä olevan excel-taulukon avulla. Tämän lisäksi kärkiteemalla on syksyllä keskustelutilaisuudet paikkatiedon hyödyntämisestä koulutuksessa (perjantaina 9.10.2015) ja terveydenhuollossa (perjantaina 27.11.2015). Tilaisuuksien materiaalit viedään Paikkatietoikkunaan mahdollisimman pian.

Paikkatieto Suomen kilpailukyvyn edistäjänä -kärkiteema järjesti elokuussa Paikkatiedon paikka hallitusohjelmassa -työpajan. Työpajan materiaalit ovat luettavissa kärkiteeman sivuilla. Lisäksi kärkiteemassa on valmisteltu paikkatiedon hyödyntämisesimerkkien esittelyä Paikkatietoikkunassa.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja paikkatietoinfrastruktuuri -kärkiteema selvittää paikkatietojen mallinnustapojen ja tiedonhakurajapintojen soveltuvuutta kansalliseen palveluväylään. Se myös seuraa tiiviisti Paikkatiedot palveluväylässä -hanketta. Kärkiteema järjestää työpajan, jossa käydään läpi hankkeen kuulumisia, perjantaina 20.11.2015.

Paikkatiedon laadunhallinta -kärkiteema etsii laatuun liittyviä parhaita käytäntöjä ja tunnistaa laadunhallinnan parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Kärkiteema järjesti ”Ota laatu haltuun - paikkatiedot paremmiksi” -työpajan torstaina 22.10.2015, jossa mietitään laadun testaukseen ja raportointiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Materiaalit työpajasta tulevat Paikkatietoikkunaan lähiaikoina.

Paikkatietoalan yhteistyömallin valmistelu -kärkiteemassa selvitetään paikkatietoalan eri verkostoille yhteistä sateenvarjo-organisaatiota. Esimerkkiä on haettu muiden pohjoismaiden geofoorumeista. Yhteistyömallin avulla voitaisiin helpottaa lukuisten pienten organisaatioiden hallintoa ja edistää paikkatiedon asemaa.

Paikkatietoverkoston vuosikokous järjestetään 10.12.2015. Vuosikokoukseen saamme vieraita maailmalta: Bart De Lathouwer OGC:sta kertoo yhteentoimivuuden nykyisistä trendeistä ja Thomas Andersen Tanskan Geoforumista esittelee tanskalaisen yhteistyömallin. Lisäksi käymme läpi kärkiteemojen kuulumiset ja pidämme sääntömääräisen vuosikokouksen.