Tulosta Takaisin etusivulle
 
 
23.10.2015 
 

Tule mukaan kansainväliseen yhteistyöhön

Tule mukaan kansainväliseen yhteistyöhön kehittämään Inspire-direktiiviä. Jos haluat vaikuttaa siihen, miltä Inspire-direktiivi näyttää tulevaisuudessa, nyt on aika liittyä mukaan asiantuntijaverkostoon.

Inspire Maintenance and Implementation Framework (MIF) on viitekehys, joka vastaa Inspire-direktiivin ylläpidosta ja toimeenpanosta.


Kuva: Eurooppalainen Inspire-yhteistyö tapahtuu MIF-viitekehyksessä.

Inspire Maintenance and Implementation Group (MIG) ohjaa Inspire-toimeenpanoa, päivittää tarvittaessa asetuksia ja teknisiä ohjeita ja käynnistää toimeenpanoa edistäviä hankkeita. Vuoden 2014 alusta lähtien MIG-ryhmä on jakaantunut MIG-P-ryhmään (Policy group) ja MIG-T-ryhmään (Technical group).

MIG-P-ryhmä vastaa työn ohjaamisesta ja päätöksenteosta. MIG-P priorisoi käynnistettäviä työaiheita ja hyväksyy uusia työaiheita työohjelmaan. Suomea MIG-P-ryhmässä edustavat Panu Muhli Maanmittauslaitokselta ja Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

MIG-T-ryhmä vastaa MIG-P-ryhmän hyväksymien työaiheiden teknisestä toteuttamisesta. Se päivittää tarvittaessa asetuksiin liittyviä teknisiä ohjeistuksia ja valmistelee työohjelman sisältöä. Suomea MIG-T-ryhmässä edustavat Jari Reini Maanmittauslaitokselta ja Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Jäsenmaat voivat ehdottaa MIG-ryhmälle työaiheita. Jos sinulla on ehdotus MIG:n työohjelmaan, ota yhteyttä Inspire-sihteeristöön inspire@maanmittauslaitos.fi.

Eri maiden paikkatietoasiantuntijat pääsevät vaikuttamaan Inspire-direktiivin toimeenpanoon liittymällä mukaan eurooppalaisen Inspire-asiantuntijoiden verkostoon (Pool of Experts). Verkostoon voi liittyä kuka tahansa. Ilmoittautuminen ei sido vielä mihinkään. MIG-ryhmä kutsuu verkostosta asiantuntijoita mukaan työryhmiin osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Ilmoittaudu mukaan tästä, jos Inspire-asiat kiinnostavat. Suomesta on tällä hetkellä ilmoittautunut 26 asiantuntijaa.

Eurooppalaisia tietotuotteita valmistellaan teemakohtaisissa klustereissa. Näille on perustettu oma yhteistyöalusta. Yhteistyöalusta on avoin kaikille. Siellä paikkatiedon tuottajat ja hyödyntäjät voivat keskustella omaan teemaansa liittyvistä kysymyksistä. Keskusteluun kannattaa liittyä mukaan, jos haluat vaikuttaa tietotuotteiden kehittämiseen.